vrijdag 2 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Toetredingsronde 2020 Open house inkoopprocedure voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Wafer Probe Station - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ingenieursdiensten publicatie gegunde opdrachten Q1 2021 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sportuitrusting sporthallen/gymlokalen gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A direct writing laser exposure, alignment and inspection system - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Backoffice Ingenieursdiensten Project Markt 10 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Gemeente Ermelo Beleidsadviseur Veiligheid - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huishoudelijke Zorg 2021-2025 - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Multipatient contrastinjectoren CT - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische...
Lees verder

Levering van bepakkingsmateriaal - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

Zaaksysteem gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van gereedschappen en technische materialen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatie boodschap betreffende gemeente Weesp - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Sleutels en sloten & raam-en deurbeslag met bijbehorende dienstverlening - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Arbodienstverlening - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Versnellingsteam ondersteuning ondernemers SDE-subsidie en beschikkingen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0081 Reiniging evenementen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur ontslagconsulenten - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Externe inhuur - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A0-reclamedisplays - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

032-2020 Levering plantmateriaal t.b.v. inboet - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Receptie- en beveiligingsdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces, Rotterdam en omgeving - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Service en support wifi systemen op schepen t.b.v. de Rijksrederij - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie voor service en support wifi op schepen t.b.v. de Rijksrederij - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zwemvervoer Gemeente Den Haag 2021-2026 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Delven en ruimen graven BAR-gemeenten - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Gemeentepagina huis-aan-huisblad - Gemeente Heemstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Nieuw Centraal Systeem - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Coördinator bemonstering, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Administratief Medewerker Vaccinatielocatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Curatieve schuldhulpverlening - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbesteding ICT Infrastructuur - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Verpleegkundige medische informatielijn, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Service Management Software - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp regio IJsselland - Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Receptie- en beveiligingsdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Sensoren waterkwaliteit en modems - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17064 | Dakrenovatie en plaatsing van PV-panelen op de daken van de PI te Dordrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2021...
Lees verder

Europese aanbesteding Outsourcing ICT-beheer - Werkom Diensten B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanager Implementatie Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Onderhoud bomen, gemeente Beuningen - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Invest International Primaire ICT Systemen - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ondersteunende diensten voor de...
Lees verder

Vooraankondiging - Pilot Tussenvoorziening Jeugdhulp Voorzieningen - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting COG Vallei en Gelderland-Midden - COG
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Inkoop inhuur personeel KCC en frontoffice burgerzaken - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT diensten: Hosting, Beheer, Onderhoud en Doorontwikkeling applicaties BIJ12 - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

marktconsultatie strooimaterieel, opzetstrooiers en aanhangstrooiers - Gemeente Woerden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monitoring openbare ruimte Gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

W&S executive search/ direct reports - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Testprotocollen RDW - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Inburgering - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding (SAS) Jeugdhulp (Diagnostiek, Opvoedondersteuning, Intensief ambulant, Gedragswettenschapper) - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realiseren Nieuwe BV/IT HR-Dienstverlening - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

21202-10 ROK kap- en plant bomen - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Uitzendkrachten - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

SZW EA Inburgeringsexamens - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

FIN-HIS-EA Auditmanagementapplicatie Financial Audit - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Landmeetkundige diensten - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud groene keringen + wachtdienst (DIG-11961) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2021...
Lees verder

Toetredingsronde 1-2021 Open house inkoopprocedure voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Standaard- en maatwerkmeubilair - Stichting Het Assink Lyceum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Advies, levering en onderhoud van software (non-microsoft) - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Kustontwikkeling Eemszijlen - Provincie Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

2020.081 Raamovereenkomst oeverwerken (beschoeiing en (natuurvriendelijk) oevers) - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2021-004 Raamovereenkomst (water)bodemonderzoek - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Traineeship Diversiteit - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Licentiecontract Microsoft licenties - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

CMS Internet i.s.m. HH Schieland en de Krimpenerwaard (DIG-11707) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Aanbesteding bouwteampartner voor Onderwijs- en Sportcluster Stadionpark - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E-HRM, Salarisadministratiesoftware en salarisdienstverlening - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, IJmond NL323,...
Lees verder

Document Management Systeem (DMS), Records Management Applicatie (RMA) en Post & Archief incl. workflow man. - VISTA college
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Breachmiddelen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning E-HRM - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Levering chinees graniet t.b.v. herinrichting dorpscentrum Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

BZ-ET Prospects consultancy - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - Levering puntstukken 1:18,5 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Laptops (ICT Hardware) gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Materiaal- en Productonderzoek en Advies - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur 3 Communicatieadviseurs Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ), 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vooraankondiging Renovatie PI Veenhuizen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

EA XBRL taxonomie ontwikkeling en beheer - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzet van examinatoren - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wmo Logeren - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding professionele ICT-hardware - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal werkontwikkelbedrijf Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

1-D-11867-20: Energie dienstverlening en advies - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermanagementsysteem (LMS) - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie E-learning en online leerlandschap Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Marktconsultatie Monitor psychische problematiek - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies inzake onderzoek en...
Lees verder

Groenonderhoud Gemeente Uden West en Zuid - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering stedelijke Tankautospuit(en) - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reclamevitrines in de openbare ruimte - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230...
Lees verder

Overeenkomst voor Slibtransport - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Corporate Inkoop Systeem - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

Bedrijfskleding - ROVA Activa Beheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31166093: Actualisatie onderzoeksprogramma Verzilting - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur ICT personeel en ICT adviesdiensten - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van plantmateriaal en aanverwante dienstverlening - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

OSX geschikte-notebooks en -desktops en iOS geschikte-tablets - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Avres - Zaaksysteem - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting Gilde Opleidingen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Accountantsdiensten GGD Regio Utrecht - GGD regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Subsidietender ‘Wmo-hulp in de buurt’ - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

FA & PSA/HRM-systeem - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Subsidietender ‘Specialistische Jeugdhulp in de buurt’ - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwmanagement - Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs "De Breul"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

V002 - Inentingen (Hepatitis-B) - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding preklinische SPECT/CT en PET/CT - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitzendkrachten t.b.v. Koninklijke Bibliotheek - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten vanaf 1 januari 2022 - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Auditdiensten
Lees verder

Inhuur ICT projectleider - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Integrale ondersteuning - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

JH Integrale Ambulante Jeugdhulp - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

JH Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf (HCV) - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Wmo Wonen - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

JH Gezins- en woonvormen Jeugd - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Procesarchitectuur - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondwatermonitoring - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Blushandschoenen, hulpverleningshandschoenen en bluslaarzen - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder