zaterdag 17 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Multifunctionals ROC Nijmegen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leerlingenvervoer en vervoer vanuit de Jeugdwet gemeente Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering Vliegtuigbrandstof Texel Airport - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321...
Lees verder

Afvalbakken - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Monitor vaccinatiegraad NPG (griep) en NPPV (pneumokokken) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Locatiemanager testlocaties, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Innovatiepartnerschap ASAP ERTMS - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog verwerken bodemassen conform Green Deal Bodemassen - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dienstvoertuigen lichter dan 3500 kg - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Crowd management software met bijbehorende dienstverlening - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Zonwering - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe...
Lees verder

WMO adviseur Jongerenloket - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BOS Hoogwater - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Studies for Drinking water in Garowe, Somalia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2018-0546 Vernieuwing Walter Suskind brug - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake upgrade versneller - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Renewal Microsoft Services Provider License Agreement - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Sturinginformatie Stedelijke Ketens - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Materieel Gladheidsbestrijding en Software Strooimanagement - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17064 | Dakrenovatie en plaatsing van PV-panelen op de daken van de PI te Dordrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2021...
Lees verder

Marktconsultatie Trapliften - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Trapliften
Lees verder

Vervanging parkeerapparatuur ODA parking incl. onderhoud - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie vervanging couveuses Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Couveuses
Lees verder

Mantelovereenkomst ICT Hardware, support en diensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn Europees openbare aanbesteding rioolreiniging en inspectie 2021-2024 - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gesloten Buitenwagens - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo-hulpmiddelen DUN-gemeenten - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten provincie Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ex ante bekendmaking recruitment functionaliteit (AFAS) - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

21373 | Uitvoeren Hydraulische onderzoeken diverse (Defensie)locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie herbestemming voormalig vogelasiel in de Donkere Duinen te Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme Drankenautomaten 2021-2028 - gemeente Schouwen-Duiveland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

B1-route ten behoeve van de inburgering van asielmigranten - Gemeente Oss
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verrijdbare 2D C bogen - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Markconsultatie Nieuwe inrichting METRO - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Foreign claims and litigation - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Huis-aan-huis verspreiding - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering werkplekapparatuur en gerelateerde diensten - Politie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Elektronische premiums ten behoeve van BNNVARA - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Logistieke dienstverlening - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Projectmanager Gebiedsontwikkeling NPRZ wijken - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA E&W onderhoud gebouwinstallaties - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten gemeente Zwartewaterland - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overijssel NL21 | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Kunstwerkherstelwerkzaamheden 2020 -2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de Arbodienstverlening t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwteam Herinrichting Tanthof Oost - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

Maatwerkarrangementen 2021 - Beperkte openstelling - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Interne en externe verhuizingen - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Service Management (ITSM) platform en gerelateerde Diensten - Wageningen University & Research
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw bedrijfspand Transformatorstraat 1 te Veenendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021...
Lees verder

Coördinator vaccinatieproces, Rotterdam en omgeving - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie 'Tankautospuit combi en tankautospuit medium' - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten t.b.v. gemeente Doetinchem - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Communicatiecapaciteit (Ea0086) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0239 - Verwerking GHA en BSA - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

EU aanbesteding schoonmaak en glasbewassing GGD Zaanstreek-Waterland - GGD Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor liftonderhoud - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's, printers en repromachines en het leveren van software en supplies - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Enterprise Agreement Microsoft licenties gemeente Súdwest-Fryslân - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

15274 | Herinrichting kantoor Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Levering Rupskraan 2021 - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-05-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

De Waterharmonica - overeenkomst op basis van de UAV-gc 2005 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT-diensten en ICT-werkplekapparatuur - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst diverse bedrijfswagens - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medewerker monitor - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-werkplekapparatuur - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Contactcenter - Stichting Open Nederland - Stichting Open Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Werkplekgerelateerde ICT-hardware en aanvullende diensten - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 2022 (Wmo) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder