donderdag 15 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Verkoopsysteem Zwembaden en Boswinkel - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoor, vergader- & onderwijsmeubilair - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren van laboratoriummetingen ten behoeve van markttoezichtactiviteiten van Agentschap Telecom - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Operatietafels - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hanzehogeschool Groningen en deelnemende hogescholen - Levering Duurzame Elektriciteit 2022 t/m 2025 met optiejaren 2026 t/m 2027 - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerinzicht Financieel Adviseur - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Payrolldiensten - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hanzehogeschool Groningen en deelnemende hogescholen - Levering Duurzaam Gas 2022 t/m 2025 met optiejaren 2026 t/m 2027 - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Wisselinspectie en Videoschouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Neurostimulatoren en medicijnpompen (vervangingen) - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud kunstgrasvelden - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Media inkoop en advies - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opleidingen Sociale geneeskunde - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering 35 Radio Test Set Communication Benchtops - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien gras- en kruidachtigen gemeente Buren - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Directievervoer - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Administratief Medewerker Vaccinatielocatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Trajecten zelfstandig ondernemerschap (Bbz 2004) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding Schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en sanitaire artikelen - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Afname en de verwerking van oud papier en karton - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Culemborg zacht water - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure:...
Lees verder

2020-014-FRGE-EA-Student Informatie Systeem - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Digitale infrastructuur bedrijfsvergelijkingen waterschappen - Unie van Waterschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

L002 - School- en kantoormeubilair - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Medewerker Bron- en Contactonderzoek GGD, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opgroeiproblematiek jonge kind en Ernstig meervoudige beperking - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beoordelen Nadeelschadecompensatie verbod laagcalorisch gas - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inburgering - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwikkelcompetitie Herontwikkeling Kastanjelaan 10-12 Helvoirt - Gemeente Haaren (NB)
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Asbestadviesdiensten Rijksvastgoedbedrijf 2022-2026 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2031 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten Energietransitie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiliging - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meerinzicht Projectleider statushouders en implementatie nieuwe wet inburgering - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Turnkey delivery of a high-throughput micro-cultivation system 'RoboLector' - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

CT scan systeem TecLab - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sorteeranalyses huishoudelijk restafval - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Groenvoorziening Hogeschool Inholland (2 percelen) - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

LED armaturen 2021-2027 - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Levering van Audiovisuele/Informatietechnologische middelen - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2018-0194 Samenwerkingsovereenkomst Elementenverhardingen Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

31143638: Uitvoering Groot Onderhoud A79 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Droog maaien Fort 't Hemeltje (recreatief) - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerving Roostersoftware - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - ProRail IT Partners - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31146150: Scheepbenodigdheden t.b.v. schepen van de Rijksrederij - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Droog maaien Bert Bospad en Nedereindse vaart (recreatief) - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Sr. Adviseur Energietransitie - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Fabrication, inspections and delivery of Beryllium Reflector Elements for HFR - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Market Consultation Qualified Signature Creation Device (QSCD) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Marktconsultatie NL-Alert app - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Kolken reinigen gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reiniging en inspecteren vrijvervalriolering gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Utrecht - IT research database en advies - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer van een financiële SaaS-applicatie - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectleider regionale samenwerking Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Toevoegen van nieuwe exoten aan het Nederlands Soortenregister (NSR) - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT Solutions Architect - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Oost - Arnhem Schuytgraaf Realisatie geluidsscherm - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2021...
Lees verder

Procesbegeleider service blueprint methodiek, werkgebied Inburgeringsdomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Procesbegeleider service blueprint methodiek, werkgebied Inkomensdomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Plansoftware en toepasbare regels software - Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Audiovisuele middelen - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Major Overhaul Frame 9 Gas Turbine Rotterdam Capelle (RoCa) - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2021...
Lees verder

Marktconsultatie NW4 SIE-IBGS voertuigen - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Duurzame opslag digitale informatie - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur van Externen ten behoeve van de Gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AFB2019-140245 Meerjarig Onderhoud parkeergarages, parkeerterreinen en fietsenstallingen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-05-2021...
Lees verder

Groenonderhoud in beheersgebied North Sea Port Flanders - North Sea Port Flanders nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Deelprogrammamanager Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Divers Watertechnisch materiaal - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie dienstvoertuigen t.b.v. algemene bedrijfsvoering - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie laadinfrastructuur voertuigen t.b.v. algemene bedrijfsvoering - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offshore Grid NL - Geotechnical survey platform locations - IJmuiden Ver - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie operationele dienstvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Octrooidiensten ten behoeve van Kennisvalorisatie - Erasmus MC
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2026 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Uitrukkleding - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Energie - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Noodstroom voorziening tbv tractie Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medische ge- en verbruiksartikelen - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND...
Lees verder

Vervangen WKK's - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder