dinsdag 13 april 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Gegunde tenders 105439 Externe Inzet Stichting Waternet 2021 kwartaal 1 - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Jong Leren stichting voor confessioneel onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vloerbedekking - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf; ontwikkeling Bostatlas Weer en Klimaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Meer Primair - Hardware - Stichting Meer Primair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Apple devices - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

X-Ray Diffraction system - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Europese aanbesteding 3D 360º straatbeelden/panorama foto's/ puntenwolken gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concurrentie gerichte dialoog Asset Investment Planning (AIP) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

Inrichting - Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2021...
Lees verder

Inkomensconsulent Klantcontact Tonk & Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Administratief ondersteuner TOZO / TONK 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Motorhelmen ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee en het Commando Landstrijdkrachten - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkomensconsulent Klantcontact Tonk & Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectie Beheer Systeem - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaionderhoud Stedelijk 5-S2 2021 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

KSU - OLP - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OPOD - OLP - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Civiel Motorrijderspakket ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee en het Commando Landstrijdkrachten - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energielevering - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding onkruidbeheer op verhardingen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afkondiging DAS over periode 2019 - 2020 - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tussentijdse Instroom per 01 Juli 2021 Aanbesteding Wmo voorzieningen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

levering van energiebesparende maatregelen - Gemeente Brielle
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

Externe arbeidsmarktbemiddeling - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Light as a Service - parkeergarage Cityplaza Nieuwegein - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Levering nieuwe telescoop tribune en stoelen voor Parkstad Limburg Theater Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Keuringen en Onderhoud aan Stellingen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratief Medewerker Vaccinatielocatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en installatie van zonnestroomsystemen - BreedSaam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

HR Adviseur - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud Stadskantoor/stadshuis Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schuldhulpverlening en schuldhulpverlening voor zelfstandige (ex)ondernemers - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering en implementatie van en onderhoud aan een gevalideerde Totaaloplossing voor neonatale screening op SCID en SMA ten behoeve van meerdere laboratoria - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfsvoertuigen tot 3500 kg - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering Alarmdoormelders - Brabant Water NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: | CPV: Telecommunicatienetwerk
Lees verder

Adviseur Gedragscommunicatie, vanaf maart 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groot onderhoud 't Ven-Noord - Gemeente Goirle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantscontrole boekjaren 2021 - 2023, optie tot en met uiterlijk 2026 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud drukriolering 2021-2022 - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, Gelderland NL22,...
Lees verder

A03.42.2021 Upgrade e-depot - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AT-2021-11: Project renovatie van de Spijkenisserbrug - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tandheelkundige verbruiksmaterialen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Selectie Architect nieuwbouw Charlemagne college locatie Eijkhagen, Landgraaf - Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Levering van mobiliteitskaarten ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Water Transport Systemen 500 (WTS 500) - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2020-110: Bouw- en woonrijp maken Kievit Fase 2 t/m 5 - Provincie Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2021...
Lees verder

Leermanagementsysteem (LMS) - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Rioolrenovatie Beemster - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur veranderopgave 'DWARSS' - cluster IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

TB-blusmonitoren - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warmte en Koude Afleversets - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Liftonderhoud - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding preventief en correctief onderhoud van brandmelders en inbraakbeveiligingsinstallaties - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. Incidentekleding - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor veiligheid,...
Lees verder

Landelijk - Permanente Vastlegging Spoorgeometrie (PVS) en Profiel Vrije Ruimte (PVR) metingen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nerve agent antidote autoinjectors - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31142901: Windpark Maasvlakte 2 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33...
Lees verder

Publicatie van de aankondiging van een gegunde opdracht voor het aanschaffen van een CHRONECT Symbiosis ADVANCED 1000 inclusief onderhoud voor het laboratorium Bijzondere Chemie UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AT-2021-12: Marktconsultatie Onderzoek Zandwinvakken RWS Kustlijn - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Polder Sluipwijk en Stein maaien en verwerken tot Bokashi - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf stamcel afereseapparaten, het gedurende max 8 jr kunnen afroepen van disposables en vloeistoffen en het gedurende max 8 jr laten onderhouden v.d. apparatuur voor de afd Hematologie GCCC, UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst leverantie betonelementen, verhardingen en kantopsluitingen, Schuytgraaf Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkomensconsulent Klantcontact Tozo/ Tonk 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering tijdelijke pompvoorzieningen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's, printers en repromachines en het leveren van software en supplies - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Service toegangspoorten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Receptiedienstverlening - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

het met SW bedrijf Caparis sluiten van overeenkomst voor re-integratiedienstverlening (vrijwillige transparantie) - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Hbo ICT opleidingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

marktconsultatie havenafvalstoffenplan (HAP NZKG) - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Afvalverzameling en...
Lees verder

delivery and maintenance of Electric trucks - Coöperatie e-GLM UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Beheer en onderhoud Oeverlanden Amsterdamse Bos - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

ROVK Ontwerp/Realisatie/Mjr.Onderhoud Schoolgebouwen w.o. de Kameleon - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Drain- en/of slootwaterbemonstering - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Recreatief maaien Pelen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Projectmanager Stelsel Basisregistraties, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ MC Optimaliseren HR IT landschap - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Strategisch adviseur, werkgebied Werk-, Inkomen-, Schulden- en Inburgeringsdomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

marktconsultatie innovatieve oplossingen voor detectie van apparaten voor mobiel bellen binnen penitentiaire inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Radio-,...
Lees verder

Aanbesteding Digikoppeling-oplossing - Stichting Inlichtingenbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SAS procedure voor Re-integratievoorzieningen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst terreinafwerking Nobelhorst te Almere Hout. - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering dienstverlening Eigenrisicodragerschap Ziektewet - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-04-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Beeldschermen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder