vrijdag 9 april 2021

Let op! Phishingmail ‘Inspectie SZW'

Let op! Phishingmail 'Inspectie SZW'
Let op! Er gaat een valse e-mail van de 'Inspectie SZW' rond. Niet openen! Bekijk het voorbeeld op deze pagina. Heeft u het bestand per ongeluk toch geopend? Laat uw computer dan controleren op malware.
Lees verder

Blootstelling gevaarlijke stoffen bij composietbedrijven
Bedrijven die werken met composieten kennen de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen onvoldoende. Daardoor bestaat de kans dat hun werknemers gezondheidsschade oplopen als gevolg van blootstelling aan deze stoffen. Pas na herhaalde controles van de Inspectie SZW laat een deel van deze bedrijven verbeteringen zien.
Lees verder

Asbestverwijderingsbedrijf uit Ede voor tweede keer stilgelegd
Een asbestverwijderingsbedrijf uit Ede mag vanaf 1 april 2021 twee maanden lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. Het bedrijf was al eerder in juli 2020 een maand stilgelegd. Het bedrijf heeft geen adequate inspanningen gepleegd om verdere asbest overtredingen na de eerste stillegging te voorkomen.
Lees verder

Rits de Boer inspecteur-generaal Inspectie SZW
Drs. R.G. (Rits Gemme) de Boer wordt inspecteur-generaal bij de Inspectie SZW bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2021.
Lees verder