vrijdag 9 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het bericht dat banken de duimschroeven zouden aandraa...

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat banken de duimschroeven zouden aandraaien bij MKB'ers
Minister Hoekstra beantwoordt vragen over het bericht 'Banken draaien duimschroeven mkb'er strakker aan in tweede lockdown'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over vervanging onderzeeboten
Staatssecretaris Visser en staatssecretaris Keijzer beantwoorden vragen over de vervanging van onderzeeboten.
Lees verder

Kamerbrief met verzoek om spoedige behandeling Wetsvoorstel productiebeperking kolencentrales
Minister Van 't Wout verzoekt de Tweede Kamer om spoedige behandeling van het Wetsvoorstel productiebeperking kolencentrales, om de productiebeperkingsmaatregel een zo groot mogelijk effect te laten hebben in 2021.
Lees verder

Aanbieding ontwerpbesluit verplicht verstrekken gegevens over energiebesparende maatregelen
Minister Van 't Wout stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met het opnemen van een plicht tot het verstrekken van gegevens en bescheiden over energiebesparende maatregelen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Nota van toelichting ontwerpbesluit verplicht verstrekken gegevens over energiebesparende maatregelen
Toelichting op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met het opnemen van een plicht tot het verstrekken van gegevens en bescheiden over energiebesparende maatregelen.
Lees verder

Ontwerpbesluit verplicht verstrekken gegevens over energiebesparende maatregelen
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met het opnemen van een plicht tot het verstrekken van gegevens en bescheiden over energiebesparende maatregelen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over uitrol 5G
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de toepassing van het voorzorgsprincipe bij de uitrol van 5G.
Lees verder

Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds
Minister Van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiƫn sturen een brief naar de Tweede Kamer over 'Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over virtuele verkoop groene stroom aan Amazon
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over de virtuele verkoop van groene stroom aan Amazon.
Lees verder