woensdag 7 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief over naleven privacyregels AVG bij (uitvoerings)instanties

Uitstelbrief over naleven privacyregels AVG bij (uitvoerings)instanties
Staatssecretaris Knops meldt dat antwoorden op vragen over de naleving door (uitvoerings)instanties van regels over privacy die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet op tijd kunnen worden beantwoord. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Verhoeven (D66).
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen CDA over CBS en T-Mobile
Minister Van 't Wout meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Hoe het CBS de privacy schond' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen GroenLinks over CBS en T-Mobile
Minister Van 't Wout meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Hoe het CBS de privacy schond' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen D66, CDA en GroenLinks over CBS en T-Mobile
Minister Van 't Wout meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Hoe het CBS de privacy schond' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Aanbieding 6e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer de 6e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor 2021. Deze begroting gaat over de voucherkredietfaciliteit voor de reissector en de uitvoeringskosten voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).
Lees verder

Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (6e incidentele suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS).
Lees verder

6e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (6e incidentele suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS).
Lees verder

Kamerbrief over pilots testen voor toegang en Fieldlabs
Minister de Jonge, minister van 't Wout, minister van Engelshoven, minister van Ark en staatssecretaris Keijzer informeren de Tweede Kamer over Pilots testen voor toegang en Fieldlabs
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over fraude met tegemoetkoming vaste lasten-subsidie
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over fraude met tegemoetkoming vaste lasten-subsidie.
Lees verder