woensdag 28 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over uitstel smartengeld Groningers in bevingsgebied

Beantwoording Kamervragen over uitstel smartengeld Groningers in bevingsgebied
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over het bericht 'Groningers in bevingsgebied moeten nog langer wachten op smartengeld'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief resultaten Mission Innovation en deelname 2e fase
Minister Van 't Wout informeert de Eerste en Tweede Kamer over de resultaten van Mission Innovation en het voornemen tot deelname aan de 2e fase van dit initiatief. Mission Innovation heeft als doel investeringen in energie-innovatie te vergroten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over subsidie voor extra bijstook houtige biomassa
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over het bericht 'Provincie zegt ja tegen extra stook biomassa in kolencentrale Eemshaven'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Gasunie vraagt om jaarlijkse bijdrage van €100 miljoen om draai te maken naar groen'
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over de 'vraag' van Gasunie om een jaarlijkse Rijksbijdrage van 100 miljoen euro (in totaal zo'n 750 miljoen euro) 'om de businesscase voor waterstof rond te krijgen'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij advies Stuurgroep Extra Opgave - elektriciteitsbehoefte vanuit de industrie
Aanbiedingsbrief van minister Van 't Wout bij het advies Stuurgroep Extra Opgave. De Stuurgroep Extra Opgave heeft op zijn verzoek een inschatting gemaakt van de elektriciteitsbehoefte vanuit de industrie (inclusief datacenters) richting 2030, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief visie transitie warmtesysteem
Minister Van 't Wout geeft een visie op het warmtesysteem en de ontwikkeling daarvan. Dit moet gemeenten ondersteunen bij hun plannen voor het verduurzamen van de warmtevoorziening van gebouwen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over steunmaatregelen voor bruine vloot
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt meerdere sets vragen over de steun voor de bruine vloot. Dit zijn vragen over steunmaatregelen voor de bruine vloot en over het uitblijven van branche specifieke coronasteun voor de bruine vloot.
Lees verder

Aanbieding jaarverslag 2020 Adviescollege toetsing regeldruk
Staatssecretaris Keijzer stuurt het jaarverslag over 2020 van het Adviescollege toetsing regeldruk. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief reactie op motie Fieldlab activiteiten
Staatssecretaris Keijzer en minister Van Engelshoven voeren de motie-Van der Plas uit. Deze motie vraagt om toezending van alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen van Fieldlab activiteiten waar al toestemming voor is verleend.
Lees verder