dinsdag 20 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over aardgas als duurzame en klimaatvriendelijke brandstof

Beantwoording Kamervragen over aardgas als duurzame en klimaatvriendelijke brandstof
Minister 't Wout beantwoordt vragen over aardgas als duurzame en klimaatvriendelijke brandstof. De vragen zijn gesteld door van de leden Kops en Wilders (beiden PVV).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nieuw vergunningsbesluit voor concentratie PostNL-Sandd
Staatssecretaris Keijzer stuurt een afschrift van een brief aan PostNL over Herzien besluit tot toepassing van artikel 47 van de Mededingingswet en het Onderzoek Rendementseisen en Risico's PostNL.
Lees verder

Afschrift van besluit tot toepassing van artikel 47 van de Mededingingswet - nieuw vergunningsbesluit concentratie PostNL-Sandd
Afschrift van een brief aan PostNL over Herzien besluit tot toepassing van artikel 47. Met dit besluit wordt met terugwerkende kracht een vergunning verstrekt voor de concentratie van PostNL en Sandd.
Lees verder

Onderzoek Rendementseisen en Risico's PostNL
Lees verder

Kamerbrief met reactie op ingediende moties tijdens VAO Staatsdeelnemingen
Minister Van 't Wout geeft zijn reactie op moties die zijn ingediend in het VAO (verslag van een Algemeen overleg) over Staatsdeelnemingen.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over oprichting Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Minister Van 't Wout stuurt de antwoorden op vragen over de oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.. Ook onderstreept hij nogmaals het belang van de oprichting voor de leveringszekerheid van brandstoffen op Bonaire.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over oprichting Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over de oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V..
Lees verder

Beantwoording Kamervragen investering KLM in Air Trade
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de investering van KLM in Air Trade.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over maximale verduurzaming huis en toch hoge energierekening
Uitstelbrief van minister Van 't Wout op Kamervragen over het bericht 'Huis maximaal verduurzaamd en toch nog een torenhoge energierekening, hoe kan dit?'
Lees verder