dinsdag 13 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen bij fiche Mededeling Europees Democratie Actieplan

Beantwoording Kamervragen bij fiche Mededeling Europees Democratie Actieplan
Minister Ollongren beantwoordt vragen bij het fiche (document): Mededeling Europees Democratie Actieplan.
Lees verder

Kamerbrief aanbod technische briefings EZK
Minister Van 't Wout en staatssecretaris Keijzer bieden de Tweede Kamer de mogelijkheid van technische briefings over onderwerpen op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan.
Lees verder

7e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2021 (7e incidentele suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten Steunmaatregel mobiliteitscluster en rente Voucherkredietfaciliteit).
Lees verder

Aanbieding 7e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer de 7e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor 2021. Deze begroting gaat over FieldLab Evenementen en FieldLab Cafés, de uitvoeringskosten voor de regeling Steunmaatregel mobiliteitscluster en de renteontvangsten in het kader van de Voucherkredietfaciliteit.
Lees verder

Memorie van toelichting 7e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2021 (7e incidentele suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten Steunmaatregel mobiliteitscluster en rente Voucherkredietfaciliteit).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over pensioenfondsen en hurende ondernemers
Minister Koolmees beantwoordt vragen over de huren die ondernemers betalen voor panden waarin pensioenfondsen beleggen.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over pensioenfondsen en hurende ondernemers
Minister Koolmees stuurt de antwoorden op vragen over pensioenfondsen en hurende ondernemers.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over herstel kapotte huizen
Minister Van 't Wout meldt dat de antwoorden op vragen over belemmerende factoren voor een rechtvaardig herstel van kapotte en onveilige huizen later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over diverse onderwerpen schadeafhandeling Groningen
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen van de schadeafhandeling in Groningen en stuurt drie bijlagen mee: het jaarverslag 2020 van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, een afschrift over samenwerking IMG-NCG en het jaarverslag 2020 van de Commissie Bijzondere Situaties.
Lees verder