woensdag 28 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht 'Netbeheerder Stedin gaat bij gemeente...

Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht 'Netbeheerder Stedin gaat bij gemeenten langs voor €200 miljoen'
Minister Van 't Wout meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Netbeheerder Stedin gaat bij gemeenten langs voor €200 miljoen' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Nota van toelichting ontwerpwijziging Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
Toelichting op het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in verband met de handhaafbaarheid van het nakomen van enkele verplichtingen uit Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en enkele technische wijzigingen.
Lees verder

Aanbieding ontwerpwijziging Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in verband met de handhaafbaarheid van het nakomen van enkele verplichtingen uit Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en enkele technische wijzigingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Ontwerpwijziging Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in verband met de handhaafbaarheid van het nakomen van enkele verplichtingen uit Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en enkele technische wijzigingen.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over overvol stroomnet Leeuwarden
Minister Van 't Wout meldt dat de antwoorden op vragen over de berichten 'Overvol stroomnet doet pijn in Leeuwarden' en 'Problemen op elektrisiteitsnet: gjin stroom foar nije skoallen yn Ljouwert' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over besluit op Wob-verzoek AmCham
Minister Van 't Wout informeert de Eerste en Tweede Kamer over informatie die naar voren is gekomen bij de afhandeling van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over contacten tussen het ministerie, waaronder de Netherlands Foreign Investment Agency, en de American Chamber of Commerce in Nederland (AmCham).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021
Ministers Grapperhaus en Dekker, staatssecretaris Knops Keijzer sturen een jaarlijkse update van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.
Lees verder

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021
De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken.
Lees verder

Toekomstverkenning Digitalisering 2030
Een toekomstverkenning naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de digitalisering richting 2030.
Lees verder