woensdag 28 april 2021

Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliserings-strategie aan de Kamer

Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliserings-strategie aan de Kamer
Met de Nederlandse Digitaliserings-strategie (NDS) formuleerde het kabinet in 2018 voor het eerst een integrale aanpak van het digitaliseringsbeleid om sturing te geven aan de digitale transitie. Zo wil Nederland de kansen van digitalisering verantwoord benutten en opschalen én tegelijk werken aan het op orde brengen van de fundamenten en randvoorwaarden voor alle sectoren en domeinen.
Lees verder