vrijdag 12 maart 2021

"Uitstootvrij zwaar transport in de stad belangrijke drijfveer voor verduurzaming"

"Uitstootvrij zwaar transport in de stad belangrijke drijfveer voor verduurzaming"

De gemeente Amsterdam voert in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en andere partijen een proeftuinproject uit. Dit project richt zich op de ontwikkeling en het testen van een afvalinzamelingssysteem zonder uitstoot, op basis van hernieuwbare waterstof. Het doel is de logistiek van de (binnen)stad snel en uitstootvrij in gang zetten en hiervoor draagvlak creëren.

Lees verder

Ruim 100 marktpartijen werken aan CO₂-reductie in de gebouwde omgeving

Ruim 100 ondernemingen en 15 kennisinstellingen gaan samenwerken aan CO₂-reductie in de gebouwde omgeving.

Lees verder

Blog: "Eerst werken aan onderling begrip en vertrouwen, dan aan concrete resultaten"

Wonen, zorg en welzijn raken steeds meer met elkaar vervlochten. Zeker nu zorg en welzijn bij mensen thuis en in de wijk worden georganiseerd.

Lees verder

Webinar Intellectueel Eigendom - introductie rechten en beschermingsvormen

Hoe zit het met Intellectueel Eigendom? Op welke manier beschermt u uw ideeën, uitvindingen, producten en merken?

Maak in 1 uur kennis met veel voorkomende rechten en beschermingsvormen.

U maakt kennis met:

  • Auteursrecht
  • Handelsnaam
  • Merken
  • Modelrecht
  • Bedrijfsgeheim
  • Octrooi/patent

Na dit webinar weet u op welke manieren u uw creatieve idee, uitvinding of merk kunt beschermen en wat daarbij komt kijken.

Lees verder

Webinar Sri Lanka: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de toerisme-sector

Bent u actief in de toerisme-sector en wilt u meer weten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Sri Lanka? Neem dan op 30 maart deel aan het webinar 'Responsible Business Conduct (RBC) & Sri Lanka: How a more responsible tourism sector can help to build back better after COVID-19'. U kunt van uw bedrijf een verantwoordelijk, en daarmee toekomstbestendig, bedrijf maken.

Lees verder