zaterdag 6 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EA Drukwerk CVO - t.b.v. standaard- en, promotioneel drukwerk en proefwerkpapier - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House Toelatingsprocedure Re-integratiedienstverlening - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie en groot onderhoud riolering - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoorartikelen - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop Wijkteams Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

Hemodialyseapparatuur en gebruiksartikelen - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf van Yttrium-90 microsferen ten behoeve van Selectieve Interne RadioTherapie (SIRT) behandeling van levertumoren - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering van energiebesparende maatregelen - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectmanager uitbreiding campus Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

Organisatie vd Toekomst - Resultaatgericht werken aan gezamenlijke doelen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

369578 Voorbelasten en BRM fase 1 Galgeriet Monnickendam - Projectontwikkeling Galgeriet B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2021...
Lees verder

Landelijk - GSM-R Passief (Opstelpunten) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

( INGETROKKEN) Raamovereenkomst levering, keuring en onderhoud van sportinventaris - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Willem van der Veldenweg te Leimuiden - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding voor het verwerken van hekkel- en grasafval 2021 - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding E-HRM - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel...
Lees verder

Raamovereenkomst klein onderhoud elementverhardingen t.b.v. de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Ingenieursdiensten VO, DO en contractstukken voor herinrichting Prinses Beatrixlaan - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 2020-2021 t.b.v de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Raamovereenkomst installatietechnisch onderhoud t.b.v. het vastgoed van de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Baggerwerkzaamheden in de dokken en kanaalhavens aan het kanaal van Gent naar Terneuzen - North Sea Port Flanders nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inzameling en verwerking KCA - RAD HW B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud en inspectie biogasinstallaties - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie PC-Workshops - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Computercursussen
Lees verder

EMV ondersteunende systemen (Reizen op EMV) - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Incasso- en deurwaardersdiensten - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag EA Integraal Liftonderhoud voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Lockers - SVOL - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PZAD-323 Aanpassen metrosporen en -perrons station Amsterdam Zuid - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Low-end Cell sorter - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltwerken en bijbehorende werkzaamheden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Afvoer en acceptatie berm- en slootmaaisel - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dillidur spoordelen NZVW Noord - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Nieuwe websites GGD'en regio Brabant - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst meldingen Openbare Ruimte en Klein Onderhoud Huizen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Schoonmaak - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie eHRM / PSA systeem - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoudswerkzaamheden aan klimaatinstallaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren van (elektro-) technische gebruiks- en verbruiksartikelen, gereedschap en klein materiaal WSHD 2021-2024 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Meetdiensten en Energieportal NS Stations - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Consulent Schuldhulpverlening - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Junior DWH specialist - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Scanoplossing parkeervoorzieningen gemeente Veendendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Overige...
Lees verder

IPM team Bediencentrale Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Procurement of E-TEST Equipment - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding geïntegreerde SaaS-oplossing Personeels- en Salarisadministratie (HRM) en Financiële administratie - Omgevingsdienst Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessments - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architect/landschapsarchitect Nieuwbouw Voorzieningencluster Westergouwe met KC De Ontdekkingsreizigers - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior planoloog - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Integrale ontwerpopdracht Renovatie Haags Historisch Museum - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

IT beheer voor het voortgezet onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

E5221030-Beheer en Onderhoud fietsknooppunten-netwerk PE Zuid-Holland 2021 e.v. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectief warmtesysteem Laakhavens te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2021...
Lees verder

Juridische advisering en Rechtskundige diensten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Klantadviseur (36 uur / 2 maanden) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Medewerker vaccinatie Goeree-Overflakkee, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Autoladders Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Printen, couverteren en versturen financiële documenten Tribuut - Tribuut Belastingsamenwerking
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medewerker vaccinatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VRI onderhoud - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Facilitaire diensten t.b.v. test- en vaccinatielocaties - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem (DAS) Geotechnische diensten - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 4: Marktconsultatie woonzorglandschap GGZ/VB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 5: Consultatie resultaatgebieden (schriftelijke consultatie en verdiepingssessie) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 6: Consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Spoorinfra Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310, WEST-NEDERLAND...
Lees verder

VNGR - Projectleider (DigiD) Machtigen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder