vrijdag 5 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Tentamensysteem incl proctoring - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42,...
Lees verder

Exploitatievergunning speelautomatenhal Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Senior Systeembeheerder - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering gebakken straatklinkers t.b.v. herinrichting dorpscentrum Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals en reproductiediensten - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Raamovereenkomst Brokerdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Medische Ondersteuning Brandweertaken - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Voertuigen...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering cateringproducten - Raad van State
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Inburgering 2021, Regio IJmond Zuid-Kennemerland - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Applicatie Omgevingsplan en toepasbare regels - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-trajecten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Flexibele inhuur medewerkers eigen netwerk IFV - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Besloten VIP taxivervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud van interieurbeplanting - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SaaS-dienstverlening vervangen Burgerzaken oplossing - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Aankondiging van Vrijwillige Transparantie tbv ververving robotchirurgiesysteem incl. onderhoud - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Market Consultation Gangway Bellows (Folding) 13G/14G Combino Trams - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-D-02921-20: Verkeersmodelonderzoeken en advieswerkzaamheden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Conform onderhoudsovereenkomst (4 jr) uitvoeren van Keuringen en onderhoud van Droge Lucht Systemen in gebruik bij Defensie. - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Actualisatie Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel Systeem - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Beheer, onderhoud, doorontwikkeling/vernieuwing van de website ROC Midden Nederland - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Eten en Drinken bij ROC Friese Poort - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

EA Levering Vliegtuigbrandstof - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Junior Projectleider Ontwikkeling - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Herontwikkeling Twistvlied - gemeente Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2020-0129 Inzameling van Huishoudelijk Textiel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Schuldhulpverlening gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviesdiensten ten behoeve van opstellen Ambitiekaart en beleidskader NNN Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Vervolg Bodemonderzoek CROW400 - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Coördinator scholing, project corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulair Meubilair gemeente Amsterdam 2020 - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Directievoerder/toezichthouder uitbreiding campus Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

Regiotaxi 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Verhuisdiensten - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gebundelde dienstverlening verduurzamingsmaatregelen lokale gebouwde omgeving - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het...
Lees verder

AT-2020-17: Marktgesprek toekomstige contracten van de Kustlijnzorg suppletiewerken - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sociaal medische advisering Kop4 gemeenten Noord Holland - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Amersfoort - Realisatie voertuigenstalling ICB - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhoud trapliften - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Technische Vergunningverleners Mijnbouw - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Financieel systeem gemeente Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwikkeling en Beheer Webapplicaties - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatiepartners voor migratie naar SAP S4/HANA - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Marktconsultatie ten behoeve van een regionaal warmtenet in Twente - Gemeente Enschede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Boomonderhoud 2021-2023 Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wierden - Levering en onderhoud energie opslagsysteem - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verkoop perceel 'Hotel Riche' Boulevard 73 gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Procesmanager - cluster Werk en Inkomen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwteampartner: Nieuwbouw was- en kleedaccommodatie en kantine FC Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2021...
Lees verder

Europese aanbesteding Sanitaire voorzieningen - Stichting Eye Filmmuseum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst inzet boomverzorgers en grondmedewerkers Groenbedrijf - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van minicontainers, rolcontainers, identificatiechips en het uitzetten van minicontainers met bijbehorende dienstverlening - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0057 Lokaliseren zinkers kademuren Cluster 3, Da Costakade 4 en 5 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

369578 Voorbelasten en BRM fase 1 Galgeriet Monnickendam - Projectontwikkeling Galgeriet B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2021...
Lees verder

Marktconsultatie Voorzieningen dorpshaven Moerdijk - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Systeemstudie - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom matrassen - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom specifiek ziekenhuisafval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Standaard software licenties en software asset management - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Liftonderhoud gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Rioolvervanging en herinrichting Vogelbuurt, Korte Akkeren - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

PWN - Beveiligingsdiensten en Receptiediensten - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

31166093: Actualisatie onderzoeksprogramma Verzilting - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Pipetpunten t.b.v. corona-onderzoek - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Bouwkundige werkzaamheden - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA2021 Ondersteuning Implementatie Microsoft 365 DCMR - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

LOFAR en NAA stations Groenonderhoud - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Communicatiediensten - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en reparatie bedrijfsauto's tot 5.500kg SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Basisdienstverlening Arbodiensten - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Bouwteam 'Realisatie VVA-recreatiepark' - Gemeente Aalsmeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2021...
Lees verder

Raamcontract ingenieursadviesdiensten gemeente Zwolle en gemeente Kampen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Adviesdiensten voor...
Lees verder

Bouwrijp maken ontwikkelingsplan Reeve Fase 1 - VOF Reeve-Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterwin-transport-svm bijmengsysteem, IBP 2.0 (tankbrand en tankputbrand)v2 - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Industrieel Reinigen (Vattenfall) - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van minicontainers en chips, inclusief aanverwante dienstverlening - Gemeente Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

VNGR - Senior Implementatie Adviseur GGI-Veilig - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

PMO and Convenor services for BZRR CE - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder