woensdag 31 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Postdiensten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Markconsultatie digitalisering microfilms - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werken bij site - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatwerk meubilair - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Ballistische veiligheidshelmen t.b.v. DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviesdiensten t.a.v. Treasury ten behoeve van de gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Marktconsultatie voorbereiding aanbesteding catering-kantinediensten - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bekabelingsconcepten - Universiteit Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Installatiematerialen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Maatwerkdiensten Jeugd segment 5 - Crisis jeugdzorgregio Noord Veluwe en Zeewolde - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor leermiddelen in 2 percelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inrichten Treebeekplein met bijkomende werkzaamheden. - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - STICHTING MERIDIAAN COLLEGE katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Documentair Informatiemanagement (DIM) - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inzamelvoertuigen afval Gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Market consultation Tactical Data Link (TDL) Toolset - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Leer- en ontwikkelactiviteiten - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie "Vernieuwen www.venloonline.nl" - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Uitvoering van TOERISTISCHE INFORMATIEVOORZIENING ten behoeve van de Gemeente Middelburg - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

6-D-92116-21 Marktconsultatie Vluchtdeuren Maastunnel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Constructieproducten
Lees verder

Ketenbrede ex ante scenarioanalyses - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf van 1 Capillarys 3 Octa Hydrasys en 1 Hydrasys 2 scan inclusief reagens en onderhoud voor het laboratorium Bindingsanalyse UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31166710: Bouwteamovereenkomst versterking Rozenoordbrug - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Leveren & plaatsen van ondergrondse perscontainers voor centrale inzameling van verpakkingsafval plastic, blik en drankenkartons (PBD) gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Containers...
Lees verder

Europese aanbesteding: Onderhoud openbare verlichting gemeenten Steenwijkerland e.a. - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Uitvoeren Natuurinrichtingsmaatregelen Lunenburgerwaard Fase 1 - provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WA verzekering gemeente Zandvoort - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

Adviseur Clusterdirecteur - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Programmamanager Implementatie Omgevingswet - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Large Sample Cryo EM - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Hygiëne, schoonmaak en sanitaire artikelen voor de gemeente Capelle aan den IJssel - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het uitvoeren van onderhoud aan W- en E-installaties t.b.v. de HAN - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkomensconsulent Tozo/Tonk 010- cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Provincie Overijssel - Tijdelijk beheer ingerichte natuurgronden - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Roostersoftware - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Schreiersbrug te Dokkum bestek 21-01-KB. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Groot onderhoud Asfalt 2021-2015 Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Woningaanpassingen (5e instapmoment) - Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Beademingsdisposables - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

FIN EA Contant geld en vervoer van contant geld voor het Rijk - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding: Onderhoud openbare verlichting gemeenten Steenwijkerland e.a. - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0007 Lichttechnische Gebiedsbeoordelingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A08.113 Realisatie brug Poelgeest Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WMO hulpmiddelen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwerpteam Romeins Museum de Thermen Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31166789 : Verhardingstechnische adviezen RWS NN Groot Onderhoud 2023-2024 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud - Hogeschool De Kempel - DE KEMPEL
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Crashtenders - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ex ante bekendmaking visaluatiesysteem onderzoekprestaties - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architect Nieuw Gemeentehuis - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Activatie en gedragsbeïnvloeding op evenementen en evenementachtige locaties - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Technisch Redacteur Aanbestedingen & Marktbenadering - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

C2000 portofoons - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Flexibele endoscopen en apparatuur tbv MDL en Longziekten - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meerinzicht Inkoper en Contractmanager Sociaal Domein MIZ - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Neurostimulatoren en medicijnpompen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging openstelling Landelijke Raamovereenkomst iDiensten Brug- en sluisbediening en Tunnelbediening en – bewaking (en beheer en onderhoud) - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur diverse functies financiële dienstverlening - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sociale Basisinfrastructuur - #Indebuurt - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hoofdweg Waverveen Groot asfaltonderhoud 2021 - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Nieuwe Wet inburgering 2021 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Dienstverlening inzake parkeervergunningen - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Managed hosting van Webapplicaties t.b.v. DICTU - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsulatie Online wervingsmiddelen / brochures - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

iWKS Hardware - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

A04.08.2021 Raamovereenkomst Inhuur Juridisch-Planologisch personeel - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monitorarmen en bijbehorende dienstverlening - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SOC Dienstverlening - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324...
Lees verder

EU Aanbesteding Schoonmaak en Beheer Gemeente Waddinxveen - Binnensportaccommodaties - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulaire Thuiswerkhulpmiddelen (meubilair, beeldscherm) - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Circulaire Thuiswerkhulpmiddelen (meubilair, beeldscherm) - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

OW.13802B Retentiepolders Fryslân - 1 Locatie Gouden Boaium - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2021...
Lees verder

OW.13802B Retentiepolders Fryslân - 1 Locatie Gouden Boaium - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2021...
Lees verder

Market consultation PoR - Green Energy Refuelling Station - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Bouwen van tankstation
Lees verder