maandag 29 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Contractnummer 629.09.02.RE Tracé Provincialeweg - Steenstraat - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2021...
Lees verder

Zonneparken Eethen en Dussen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO Geotechnische Diensten GMO toevoerboezem Hardinxveld - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder