zaterdag 27 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

1-L-01177-21: Het op afroep en naar behoefte leveren en beschikbaar stellen van BIMS en ander bulkmateriaal voor diverse werken in en nabij de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten 2021 e.v. - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aankondiging van Vrijwillige Transparantie tbv ververving robotchirurgiesysteem incl. onderhoud - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Audiovisuele (AV) Middelen COG - COG
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Rijland cluster 17 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijland cluster 1 en 2 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Nieuwe Wetering (DIG-11874) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Vaar- en rijland cluster 6 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 2 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 3 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 4 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 1 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huis voor de Stad Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2021...
Lees verder

Instellen DAS ten behoeve van Inhuurdesk groenehart 2019-2020 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schapenbegrazing - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlengen DAS ten behoeve van inhuurdesk Groenehart - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Wifi en firewall IT-componenten - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NOORD-NEDERLAND NL1,...
Lees verder

Inburgering gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaak - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarland cluster 5 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratief Medewerker Vaccinatielocatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Onderwijs Leerpakket - Borgesius Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Medische onderzoekshandschoenen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Dienst ADW - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Leveren, uitrollen en repareren van smartphones - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Fietsverbinding Eikenlaan-Walfridusbrug - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2021...
Lees verder

Adviseur A Geluid of Lucht op de afdeling Expertise & Advies (0-8 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur O365 specialist - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Zonnepanelen op stations - Tranche 1 - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2021...
Lees verder

Inhuur O365 Consultant - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Senior Adviseur Contractmanagement - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst t.b.v. het aanbrengen van stortsteen en gietasfalt - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

P-3001062 Renovatie DPO Depot Leeuwarden te Deinum - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2400 N848 VRI's 621 en 623 Vuren incl. 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten (uitzendkrachten) - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, Zuidwest-Drenthe...
Lees verder

Internationale verhuizingen van personeel - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Request for Information: Military Operations in Urban Terrain - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Europese aanbesteding Veldwerk Reisomvang - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanleg duurzame oevers en bijkomende werken in Oostelijk Flevoland, Zeebiestocht Noord, Zeebiestocht Zuid, Zijdenettentocht Noord, Hoekwanttocht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

L003m-Marktconsultatie Grootkeukens - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: | CPV: Cateringuitrusting
Lees verder

MALDI-TOF massaspectrometer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Postdiensten - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opvang Zwerfdieren - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo Ondersteuning, Huishoudelijke Ondersteuning en Lokale Jeugdhulp (extra openstelling) - Gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (Voorne) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Utrecht - IT research database en advies - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Food & Non Food 2021 - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Projectmanagementbureau nieuwbouw Drenthe College Emmen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding "Accountantsdiensten" - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Call for Expression of Interest for the design consultancies and construction of the ESA-ESTEC International Meeting Facility - European Space Agency- European Space Research and Technology Centre
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing De Eenbes Basisonderwijs - De Eenbes, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17506 Transformatie bouwdeel H Gerechtsgebouw te Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

O2G2 - Levering duurzame elektriciteit 2022 - 2025 met optiejaren 2026-2027 - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

O2G2 - Levering duurzaam aardgas 2022 - 2025 met optiejaren 2026-2027 - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kwaliteitsaudits (ISO Certificering) UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Bomenbuurt Leimuiden - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Koolstofbron - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de aanschaf (koop) en het onderhouden van MFP's en het huren en onderhouden van een repromachine, het leveren van printmanagement- en beheersoftware en supplies. - Stichting Regius College Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Kavel A, Ravel (Zuidas, Amsterdam) - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie over de samenstelling en oprichting van een warmtebedrijf in Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterdistributie en aanverwante...
Lees verder

Printen voor Scholen CSG De Waard - Christelijke Scholengroep De Waard - Aanbestedende dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering bedrijfskleding en PBM's aan NV Irado Schiedam - N.V. Irado
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT Inhuur - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oracle Platformlicentie Melodies 5 - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

31168412 Raamovereenkomst Financiële Adviezen tbv Projecten - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Georganiseerd Vervoer WSD - WSD
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Energie - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Inrichting, circulair meubilair en aanverwante diensten - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Burgerzaken applicatie - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WMO-Trapliften Voornse gemeenten - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

31146150: Scheepbenodigdheden t.b.v. schepen van de Rijksrederij - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het produceren en leveren van een set gecombineerde cell-shutters voor gebruik aan een hot-cell op het NRG terrein - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Circulaire ontmanteling Zuiderstrandtheater - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2031 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Website infrastructuur - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reeve Sluis en Bruggen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VRBN Brandweerkazerne Brabant Noord Architect - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market consultation Video Platform - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoudswerkzaamheden aan klimaatinstallaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Heraanbesteding onderhoud kunstgrasvelden sportparken 2021 - 2024 - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeringsontwerp Vakwerkmasten Zuidwest 380kV Oost - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 8: Consultatie tarieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Inning, invordering en bezwaarafhandeling naheffingsaanslagen parkeerbelasting - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomsten Legal Services - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Aansluiting beweegbare bruggen en sluizen op Centrale bediening - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wmo-hulpmiddelen 2021+ gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder