vrijdag 26 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Verbouwing RWZI Boxtel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering (bulk)brandstof en tankpassen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groen Gas - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kerstpakketten in de vorm van Vouchers - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Publieke elektrakasten Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Datanetwerk Proces Automatisering Waterbeheer - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

High Performance Computing - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging registreren voor het Groninger Model - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: | CPV: Bouwen van gebouwen
Lees verder

Multifunctionals ROC Nijmegen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

9-D-28989-20: Inburgering Onderwijsroute HBO/WO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dual Source Photon Counting CT scanner - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Administratief ondersteuner TOZO / TONK 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Additionele ritten Leerlingenvervoer (voormalig perceel D) - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Rittenregistratie systeem - Gemeente Emmen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gegevensregistratiesysteem
Lees verder

Voertuigen - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Elektrische installaties op Defensie- en Rijkslocaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tankautospuiten - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Pipetteerrobots volgens de versnelde procedure - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren van Water op Maat - Marktconsultatie - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden voor...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud - Stichting Comprix.nl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst ingenieursadviesdiensten gemeente Zwolle & Kampen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor technische...
Lees verder

Leerlingen, - en personenvervoer gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar - Werkorganisatie Duivenvoorde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Heraanbesteding Theater Technische geluidsinstallatie Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

LCM OBIS Hardware Tranche 1A Switches, Wireless Access Point and Antennas - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur ICT-personeel - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS MC Uitwerking veldnorm medische kwaliteit AI - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies inzake onderzoek
Lees verder

Preventief-, correctief en vervangend onderhoud van audiovisuele middelen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport- en verhuisdiensten - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dataverbindingen GRSA2 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-06690-21: Aanbesteding Inburgering MAP voor gezinsmigranten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Besloten busvervoer 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Financials en Controllers - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouden afval verzamelcontainers - Gemeente Woerden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Werkloket - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personeel van de Gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst voor Ingenieursdiensten voor het typologische proces en seismische beoordelingen onder toepassing van h2 ARW 2016 voor 2 percelen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Combi-Kolkenzuiger(s) - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

24665 Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid prijsvraag voor het verduurzamen van iconische monumentale stadskerken - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ondersteuning Europese Structuurfondsen 2021-2027 (EFRO) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangingsprogramma Openbare Verlichting - Laarbeek - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Koop, levering en onderhoud voertuigen - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie aanschaf en onderhoud F-35 en NH90 Mock-ups - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Simulatoren
Lees verder

Inhuur Projectleider Implementatie Actieprogramma iWlz - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

CONTRACTWIJZIGING Rijswijk-Rotterdam - PHS DS 8 Uitvoeringsbegeleiding en backoffice - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur sporenkranen eventueel i.c.m. machinisten - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DOS-2020-0010316 Communicatie, participatie en coördinatie project Warm in de Wijk Vruchtenbuurt - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europese aanbesteding 2D Cryobuizen binnen de organisatie Lifelines - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trapliften Kop3 gemeenten Noord Holland, Den Helder, Schagen en Texel - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Data Scientist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van gemeente Overbetuwe - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND...
Lees verder

Scientific Software Engineer - Support MMT on SPC - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Senior Scripter - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Openbare EU aanbesteding administratieve diensten Surplus - Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HOV Westervoortsedijk - Oude Zevenaarseweg - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Personeel - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager voorbereiding onderhoudscontract Maastunnel - cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Eindejaarsgeschenken t.b.v. MUMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Radiofarmaca 18F-FDG vial - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie kleding en aanverwante dienstverlening GVB - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Circulaire Thuiswerkhulpmiddelen (meubilair, beeldscherm) - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoop lokale jeugdhulp gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Marktconsultatie videoconferencing software - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Custompacks voor de afdeling Klinische Perfusie - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectmatig Correctief Onderhoud (PCO) - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Rivierenland - Leaseauto's - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Development, servicing, maintenance, and marketing in relation to the SourceUp.org online platform - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Boomonderhoud - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Uitgifte parkeervergunningen - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IT Hardware - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monobloc wheels for SLT and FLIRT trains - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ROAD2021 Belastingdienst X86 - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder