donderdag 25 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Flow Cytometer - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie De Biezen te Boskoop - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenpark- en werkmaterieelverzekering - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A04.11.2021 Vooraankondiging Omgevingsplan gemeente Zoeterwoude - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vlootvervanging RV Stern II - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Busvervoer - De Meerwaarde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Minkema College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Woerden en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Speciale wondverbanden - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verband
Lees verder

Leaseauto's - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

Levering beheer en onderhoud Parkeerinstallaties Parkeergarage Pieter Vreedeplein - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmedewerker PMB - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst onderhoud bomen, gemeente Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gasloos provinciehuis Groningen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud oud gladheidbestrijdingsmaterieel - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging verlichting - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele Middelen - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Medische ge- en verbruiksartikelen, klein instrumentarium en (medische) hulpmiddelen t.b.v. DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake upgrade MRI systeem - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Inhuur externe medewerkers (4 percelen) - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Besloten Landelijk Taxivervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Storten van ernstig met lood verontreinigde grond - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bekabelingsconcepten - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanering tuinen diffuus lood Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Marktoproep bouwpartijen Biobased paviljoen - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Productie en levering diacetylmorfine - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Beveiligingsdienstverlening - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Surveillancediensten
Lees verder

Europese aanbesteding Arbo-dienstverlening - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

verrijking website www.hetinformatiepunt.nl. - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen 2021 - 2022 (optionele verlenging 2023 en 2024) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud speelvoorzieningen - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanleg Groenvoorziening t.b.v. WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Jeugdhulp regio IJsselland - Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

6 x 2(2) chassis (hydrodrive) bedrijfswagen met opgebouwde autolaadkraan met graafbak en vaste opbouw van 2/3 zijdige kipper - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DOS-2021-000168 Senior organisatieadviseur/implementatie manager m.b.t. afsluitende fase van de uitrol nieuwe inkoop ondersteunende systemen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

2020-032 Raamovereenkomst klein onderhoud verhardingen, riolering en cultuurtechnische werken. - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trainingen Houding en Gedrag WL - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Managing Agent - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House Preventief Testen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Het aanschaffen van rangeersysteem inclusief het onderhoud - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

GIS/ETL Medewerker - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur juristen, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reprografische dienstverlening - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Koffie - Warme drankenvoorziening MGD - MijnGemeenteDichtbij
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie catering-kantinediensten (herziene versie d.d. 24-03-2021) - CSG Liudger
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Catering voor...
Lees verder

Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig Onderhoud - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior Inspecteur Toezicht en Handhaving - Goed huren en verhuren (particuliere woningmarkt) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Managementassistent - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wmo-Jeugd Systeem - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328...
Lees verder

Leerlingenvervoer v.a. schooljaar 2021/2022 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountancydiensten boekjaar 2022-2024 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering 3 LC-MS/MS platformen - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Content - Annual Reviews - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - Cengage Learning - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

PCBO Amersfoort - multifunctionals - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Content - BioOne - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - Encyclopedia Britannica - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - Oxford University Press Reference - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - Uitgeverij Paris - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Openbare Verlichting - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stichting Carmelcollege Hengelo - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Overijssel NL21 |...
Lees verder

Brede School Benthuizen - selectie aannemer - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Tijdelijke, flexibele Huisvesting - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

BZ-ET Prospects consultancy - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

15570 Renovatie en onderhoud Gerechtsgebouw Groningen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 | Procedure:...
Lees verder

nieuwbouw basisschool De Boemerang - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Parkeerautomaten gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugdbescherming en jeugdreclassering - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Parkeer Management Systeem gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Parkeer Rechten Systeem gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Fiscale advisering en dienstverlening Gemeente De Bilt - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijk beheer vastgoed ten behoeve van de gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder