woensdag 24 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Verkoop van grond: Stationsgebied Leiden: fietsenstalling ipv parkeergelegenheid auto's - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Marktconsultatie Achteruitkijk systeem TRAM - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst inzake de levering van Diesel Exhaust Fluid (DEF), NATO-code S-1764 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestuurlijk informatiesysteem - SED Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Reinigingsdiensten Rd4 - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Tractie gladheidsbestrijding, verlenging contract tot 1 mei 2024 - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dynamisch Aankoop Systeem Havenbedrijf Rotterdam N.V. - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

190110GZD Nieuwbouw zwembad De Hoge Devel - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

EU Multifunctionals - Stichting Allente onderwijs - Stichting Allente onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328...
Lees verder

Europese aanbesteding met betrekking tot Kantoormeubilair - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw sportcomplex Nunspeet - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Strategisch Informatie adviseur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AT-2021-10: Marktconsultatie PPO nat Kunstwerken 2 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding 2021-2023 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2021...
Lees verder

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) - Westpoort en Rieker Business Park - GVB Commercieel Vervoer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Beheer rioolstelsel binnen en buiten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Theaterbelichting en ophangvoorzieningen voor Fontys Hogeschool voor de Kunsten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Market Consultation Machine Learning Inspector Port of Rotterdam - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Ontwikkeling van...
Lees verder

31074574: renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2014 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

GWW onderhoudswerkzaamheden en reinigingsactiviteiten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Renovatie van de Multi Functionele Accommodatie Het Zand (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IT Service Management (ITSM) platform en gerelateerde Diensten - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU ICT Hardware Sophia Scholen - Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider implementatie VTH (24 uur per week tot 31 december 2021) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud technische installaties - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteam Vervangen Balgstuwen (DIG-12167) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Klanttevredenheidsonderzoek - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Food en Non Food t.b.v het bedrijfsrestaurant Sociaal-Economische Raad - Sociaal-Economische Raad - SER
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom SWILL - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NCTV 10100023457 Monitorspecialist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 1: Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 2: Langdurige dagbehandeling of -besteding - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3a: Jeugd GGZ (Vrijgevestigden) volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICP PECVD, ICP PECVD TEOS & ICP Chlorine etcher - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3b: Jeugd GGZ (Instellingen) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4a en 4b: Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Persoonlijke verzorging en Vaktherapie - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4c tot en met 4e: Gezinsbegeleiding en -behandeling: FACT, MST, MDFT volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst sporttechnisch onderhoud - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Mediabureaus - Landstede Groep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Marktonderzoek - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoeren van marktonderzoek
Lees verder

Marktconsultatie voorbereiding aanbesteding catering-kantinediensten - CSG Liudger
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kantine- en...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden Texel 2021-2025 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Meer Primair - Touchscreens - Stichting Meer Primair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Begeleiding militair uitzonderlijk transport - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het afvoeren en de verwerking van rijksafval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur extern Personeel en (advies)diensten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kantoormeubilair- facilitaire aanvraag - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedrijfs- en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Meubilair voor Albero, stichting voor openbaar en christelijk onderwijs op de Bevelanden - Alpha Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Gebied Oost - Emissievrij treinvervoer Almelo-Mariënberg-Hardenberg en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Laptops & Vaste ICT werkplekken - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Beeldschermen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder