vrijdag 19 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Schoonmaak - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Senior Projectleider Regie- en Demand Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Applicatiebeheer en -onderhoud Re-integratie Module Werk (RMW) - Vereniging Wigo4it in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Content - Johns Hopkins - Project MUSE - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

(applicatie) Beheer - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Subsidieadviesdiensten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31167021: Zware bergingen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Ceremonieel tenue, Gele Dolman - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

SBIR - Satellietdata ten behoeve van klimaatmitigatie en -adaptatie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Herenweg fase 1B en 2 in Rijnsaterwoude - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zakenreisagent voor buitenlandse reizen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding binnenlandse postbezorging Wageningen Universiteit & Research - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Adviseur VANG - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

e-HRM Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

A08.121.2021 Dagelijks en Groot onderhoud tunnels - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Cameratoezicht - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw schoollocatie Donker Curtius te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

A08.131.2021 Injecteren voedingstoffen bij bomen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verzekering WGA Eigen RIsico Dragen - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meubilair - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Marktconsultatie Identity en Access Management (IAM) - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies over software
Lees verder

Meerinzicht Financieel Adviseur Meerinzicht - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Elektronisch wildwaarschuwingssysteem (EWWS) t.b.v. faunapassage N737 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Controle-, veiligheids-,...
Lees verder

Uitvoering Nieuwbouw Kindcentrum De Stappen in Wouw - Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND...
Lees verder

Nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg, uitvoerende partijen - Stichting Scholengroep Spinoza
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Openbare Procedure Keuren, onderhouden en leveren van hijs- en hefmiddelen en klimmaterialen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie anti scheur textiel - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kleding,...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Hillegom, selectie uitvoerende partijen - Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

9-D-28733-20: 2021: Maatschappelijke begeleiding voor Asielstatushouders - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onkruidbestrijding Groen Heerhugowaard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Multifunctionals Sint Josephscholen - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische Arrestantenzorg (MAZ) - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

OLP SOP 2020 - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

CSG Het Streek te Ede - Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Instapmoment 2: Open House procedure Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Instapmoment 2: Open House Logeren, wonen en gezinshuizen procedure Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van papier - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie oplossing fraude preventie bij het digitaal toetsen op de laptop van een student en op locatie van de WUR - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor e-leren
Lees verder

WOZ dienstverlening 2021 - 2024 - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND...
Lees verder

Archeologisch onderzoek en opsporen ontplofbare oorlogsresten - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Sportkleding, sportschoenen en sportartikelen tbv Justitiabelen van DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Apotheekdiensten - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Realisatie 4 gemalen Contract 4 (DIG-11964) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Eindejaarspakketten - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf vliegtuigtrappen t.b.v. de F-35 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Netwerksecretaris regio Noord Veluwe - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

40.2020 Vastgoedontwikkelaar/Projectmanager initiatieffase herontwikkelingsproject - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

3 fte Team Strategie Programmaorganisatie Corona en doorontwikkeling GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

21568 Inspectie, keuren en onderhoudswerkzaamheden aan noodstroomaggregaten inclusief van toepassing zijnde brandstofinstallaties en no-break installaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding Houtversnipperaar gemeente Aa en Hunze - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2018 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND...
Lees verder

Sociaal Medische Adviseurs - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Asbestadviesdiensten Rijksvastgoedbedrijf 2022-2026 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

31157396: Vervanging en Renovatie incl. Meerjarig Onderhoud Roertunnel en tunnel Swalmen (A73) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

Landmeetkundige werkzaamheden - provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mobiliteitsdienstverbanden - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Publicatie gegunde opdracht Communicatie adviseur Opgaven via Dynamisch Aankoop Systeem Werken in Gelderland - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding levering en onderhoud van een vrachtwagen met opbouw - T-GBB - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kantoorartikelen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Onderhoud Watergangen, gemeente Aa en Hunze - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoudsbestek Drongelens kanaal - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie gegunde opdracht Aanjager implementatie dienstverleningsvisie via Dynamisch Aankoop Systeem Werken in Gelderland - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reconstructie Afrikalaan e.o. - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalbeheer en afvalverwerking - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Trainingen t.b.v. werven en selecteren voor een inclusieve Rijksoverheid - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Reinigingsdiensten Rd4 - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Functioneel beheerder - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur technische functies ruimtelijke leefomgeving, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Adviseur Bestuursondersteuning - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Gebied Oost - Emissievrij treinvervoer Almelo-Mariënberg-Hardenberg en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering en plaatsing ondergrondse glascontainers - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stichting Carmelcollege Hengelo - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Overijssel NL21 |...
Lees verder

Laadinfrastructuur - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillge transparantie vooraf: (technische) kwaliteitskeuring echoapparatuur en ondersteuning - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Gebied Oost - Emissievrij treinvervoer Almelo-Mariënberg-Hardenberg en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bikersaccessoires - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud huis- en kolkaansluitingen - gemeente Ouder-Amstel - Gemeente Ouder-Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie decanters van slibontwateringsinstallaties - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering brandstof Veren GVB - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud huis- en kolkaansluitingen - gemeente Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huishoudelijke Hulp 2022-2024 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dijkversterking Stad Tiel - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van dijk
Lees verder

Applicatiediensten op basis van het Mendix low-code platform en Microsoft technologieën. - Raad voor Rechtsbijstand
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

(Door)ontwikkelen en beheer van het regelsysteem Berkeley Bridge - Raad voor Rechtsbijstand
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Energieversorgung an die Botschaft des Königreichs der Niederlande in Berlin und die niederländischen Generalkonsulate in Düsseldorf und München (2022-2025) - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwerpen, bouwen, beheren en (door)ontwikkelen van websites op basis van een CMS - Raad voor Rechtsbijstand
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA - Levering HVO 100 brandstof in bulk gemeente Noardeast-Fryslan - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS System Integrator Broadcast - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering borden en panelen Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concessieopdracht Warmtenet Kerschoten - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten t.b.v. Yulius onderwijs 2021 - Stichting Yulius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beneluxlaan e.o. , reconstructie - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

vrijwillige transparantie flowcytometer inc. sample prepper - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onkruidbeheersing verhardingen en onderhoud grasvegetatie - Gemeente Alblasserdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Asbestadviesdiensten Rijksvastgoedbedrijf 2022-2026 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2031 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie redvoertuigen VRGV en VRF - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering betonnen verhardingsmateriaal - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervangen valondergronden 2021-2022 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder