dinsdag 16 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

De ter beschikking stelling van Interim Professionals met brokerdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Mental Check-up - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kleinschalige woonleefgroep - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2022 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duurzame daginvulling - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2022 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Natuursteen t.b.v. herinrichting Keulsepoort gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND...
Lees verder

Raamovereenkomst externe inhuur beleids- en (project) managementfuncties in het Sociaal domein - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afvalbakken - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Duurzame daginvulling Lokaal - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Studenten Sport Centrum (SSC) drankenafname 2021-2026 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanpassen Hoogspanningsnet (inkoopstation) vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Receptie- en beveiligingsdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Marktconsultatie Incident- en Veiligheidsonderzoek - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Raamovereenkomst Speelplekken Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Europese aanbesteding Sanitaire voorzieningen (disposables) - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Multifunctionele Printers - Stichting Hout- en Meubileringscollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Levering, installatie, onderhoud en beheer van DRIS-displays - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meteren - Schrijven aanbestedingsdossier en ondersteuning bij aanbesteding - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf (vol) automatische tubelabeler - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

bouwteam herinrichting binnenstad Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-04-2021...
Lees verder

De uitvoering van 'aangepast vervoer' in het kader van leerlingenvervoer en vervoer Jeugdwet - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Heraanbesteding) Levering standaardprogrammatuur en aanverwante dienstverlening - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

SURF Werving en Externe Inhuur - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet Medisch Mond-Neusmasker (NMMN) voor hergebruik - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie Gemini Noord - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Inkoop Taal nieuwe wet Inburgering 2022 - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vooraankondiging aanschaf financieel- en belastingsysteem - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Specifiek meubilair - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Security Testen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van een landelijk loket preventie kansspelverslaving - Kansspelautoriteit
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimte 2021 - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Levering aluminiumzouten - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINBZK EA Facilitaire dienstverlening en adviesdiensten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Design, construction and installation of a modular dried sludge granulate incinerator of 10 MWth - N.V. HVC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Spoorstaafconditioneringsinstallaties GVB Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie gepantserde bus - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Militaire...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering minima ISD Bollenstreek - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Materiaalpakketten opleiding Haarverzorging Beauty College ROC MN - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Realisatie 4 gemalen Contract 3 (DIG-11963) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

FIN - EA - HR Saas en PSA BPO Invest International - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van WMO hulpmiddelen voor de gemeenten Weert en Nederweert - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg...
Lees verder

Herinrichting en rioolaanleg Kleurenbuurt-Zuid - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gymnastiekvervoer - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering trapliften en aanverwante dienstverlening - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling huishoudelijk en grof afval gemeente Rozendaal - gemeente Rozendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND...
Lees verder

Beheer nieuwe Driemanspolder - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Concurrentie gerichte dialoog Asset Investment Planning (AIP) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - vuilbarrières en beveiliging barrières - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Marktconsultatie Opslag Lithium batterijen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A06.4.2020 Inzamelvoertuig Zijlader - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A08.130.2020 Herinrichting en riolering Houtkwartier Oost - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKET CONSULTATION - Metal parts (metro/tram) - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuw systeemconcept Proces Automatisering/Proces Informatisering: hardware software & beheerorganisatie - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme- en koude Drankenautomaten - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

6-D-92111-21: Marktconsultatie autobeheer- en autoverhuursysteem - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

High-throughput mass spectrometer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

21803 Luchtzuivering National Archief en Regionale Historische Centra - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum Warffum - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31160410: PB Project A6-Lelystad - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Content - JSTOR - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie voorbereiding aanbesteding PBM's, zichtbaarheidskleding en wassen - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Content - OECD - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden - Europees openbare aanbesteding Raamovereenkomst Brandstoffen - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure:...
Lees verder

31156696: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Zeeland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA ICT Hardware Trinamiek - Stichting Trinamiek, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging gelijkrichterinstallatie tram HWR en Vervanging di/dt beveiliging metro Oostlijn - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie kortlopende concessie treindienst ZHO december 2023-2026 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Online Marketing - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Anesthesietoestellen - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Apparatuur...
Lees verder

Raamovereenkomst renovatie S7 gemaalobjecten - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Softwarebroker en Microsoftlicenties - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Identity & Access Management - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Persoonlijke Gezondheidsomgeving - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bestrijding Eikenprocessierups gem. Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud E&W Installaties - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie eHRM Oplossing - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT-oplossing voor sociaal domein brede regievoering en de uitvoering van de Jeugdwet & Wmo - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doorontwikkeling Verkeersmodellen Limburg 2021-2027 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Dorenweerd College - Stichting Dorenweerd College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Stichting Lucas Onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

inhuur technische functies 2021 - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding levering smartphones - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Immunostainers en gebruiksklare antilichamen inclusief onderhoud - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding ERP selectie en implementatie - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landmeetkundige diensten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HR informatiesysteem - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Leer- en ontwikkelactiviteiten - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolreiniging - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Quickscan (rioolinspectie) - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Legen afvalbakken, verwijderen zwerfafval en vegen markt gemeente Zaltbommel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contractnummer 629.09.02.RE Tracé Provincialeweg - Steenstraat - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Implementatie standaard procesautomatisering Afvalwaterzuiveringen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lokale maatwerkvoorzieningen Wmo gemeenten Urk & Noordoostpolder - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Programmamanager Digitale Veiligheid - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder