maandag 15 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

VNGR - Projectmedewerker monitoring - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

VNG - Juridisch adviseur verordeningen en Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Marktconsultatie buckykamers - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Röntgenapparatuur
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 1: Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 2: Langdurige dagbehandeling of -besteding - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3a: Jeugd GGZ (Vrijgevestigden) volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3b: Jeugd GGZ (Instellingen) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4a en 4b: Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Persoonlijke verzorging en Vaktherapie - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4c tot en met 4e: Gezinsbegeleiding en -behandeling: FACT, MST, MDFT volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder