zaterdag 13 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Biedprocedure woningbouw plan Oosterveld te Norg, fase 2 en fase 3 - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vectoriseren aansluitleidingen - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Leermiddelen PO - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Aanschaf materieel gladheidsbestrijding - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Medior manager projectbeheersing SSH - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Robotisering laboratorium werkzaamheden AQUON - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Industriële robots
Lees verder

Maaien bermen en sloten Heeze-Leende - Gemeente Heeze-Leende
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Diverse tolkdiensten voor verschillende organisaties (2 opdrachten) - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag Inhuur senior risicomanager TiWa - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO Inhuur Senior adviseur informatievoorziening - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategic Framework for Integrated River Sub-catchment Management, Vietnam - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud riolering 2021-2024 Gemeenten Peel en Maas, Nederweert, Leudal, Roermond en Weert - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, Noord-Limburg NL421,...
Lees verder

Integraal DBO-vaarwegen 2020-2030 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tandem Underfloor Wheel-set Profile Lathe - NedTrain Leidschendam - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verkeers- en straatnaamborden - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Technische inspecties kademuur constructies ROVK - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Microsoft Licenties - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vernieuwing website - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Full text digitization of Dutch publications - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Technische Schoonmaak - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding architect nieuwbouw Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

EA Uitvoering gladheidsbestrijding provincie Flevoland - Micropercelen - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL23 |...
Lees verder

Raamovereenkomst 1735 Leveren bebording 2021-2025 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Modernisering steunpunt Helmond - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-03-2021...
Lees verder

Levering kunststof afrasteringspalen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Testmanager SCRUM-master - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

FME en GIS Ontwikkelaar - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Robin Radar 3D Max. - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2020-0251 Openbare Laaddiensten Elektrisch Vervoer Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwikkeling Agroforestry - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Robotisering laboratorium werkzaamheden AQUON - AQUON
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van laboratorium
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

RL20210310-VA-ZEB - Transitie Zero-Emissie (ZE) Bus Haaglanden - Volledige vloot inclusief - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Bussen...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren - Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND...
Lees verder

Renovatie en kwaliteitsverbetering rwzi Oijen, hoofdproject - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Inhuur Projectleider Civiel Nieuw Reijerwaard - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND...
Lees verder

PB19-44A Voorbelasting Achter de Schans - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Levering van leermiddelen en aanverwante producten/diensten - Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud riolering 2021-2026 - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A high vacuum, Plasma and Radical Exposure Tool (PRET) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leergang Persoonlijk Leiderschap Young Professionals - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Leergang Persoonlijk Leiderschap Young Professionals - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals en reproapparatuur - Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Op DISC profielen gebaseerde trainingen - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Op DISC profielen gebaseerde trainingen - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werk naar werk traject - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Werk naar werk traject - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Content - Emerald - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Kwartiermaker Informatievoorziening - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Warme dranken automaten - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Duurzaam Kantoormeubilair - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

I Controller - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Catering gemeentehuis Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Werktuigbouwkundige en sanitaire installaties - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medische advisering Participatie wet gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Taal & Ondersteuning - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Informatieverzoek heftrucks op waterstof - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Heftrucks
Lees verder

Technische assistentie voor remote sensing en geo data voor de Nijldelta in Egypte - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 7: Digiloog Housing First - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Europese aanbesteding "Calamiteitenbestrijding en piketdiensten" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Faunapassage in de Rinia van Nautaweg te Gytsjerk bestek 20-09-GN - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding specialistische externe inhuur - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie - Authenticatie van kandidaten met behulp van biometrie - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Market consultation soil displacement technique (ploughing in pipelines) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Arbodienstverlening gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veegwagens - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Plaagdierbeheersing en plaagdierbestrijding - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Salarisadministratie - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Dr. Schaepmanstichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Beveiligingsdienstverlening Baanbrekers - Baanbrekers
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Casing Oil County Tubular Goods (OTCG) - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor Cisco projecten - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur subsidieadviseurs - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur interim managers onderwijs - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur interim managers bedrijfsvoering - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Communitymanager - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie \'s-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Marktconsultatie Workforce Management Systeem - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor tijdregistratie...
Lees verder