vrijdag 12 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering PMD inzamelzakken - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Tube / Nekwarmer Zomeruitvoering en Winteruitvoering - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Strategisch Beleidsadviseur Werk en Inkomen - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur adviseur/specialist Stedelijk Waterbeheer - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkcoƶrdinatie Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 |...
Lees verder

Levering en onderhoud voor duurzame gladheidsbeheersing - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IWR2021|Werkplekhardware - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HWBP Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

INKOOP GESPECIALISEERDE HULP WMO REGIO MEIERIJ (Open systeem van afspraken) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Applicatie voor Gegevensdistributie & Servicebus - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien van gazons en ruwe terreinen 2021-2022 Eijsden-Margraten - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Digitaal examineren - Stichting saMBO~ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Levering sportinventaris gymzalen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warmedrankenvoorzieningen - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Herstructurering Gageldonk West, deel 3 en 4 - Nationaal niet openbare aanbesteding - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation/Request for information for the purchase of radiation monitors concerning the national radiation monitoring network (NMR) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten in verband met...
Lees verder

AT-2021-09: Gezamenlijke verkenning naar invulling klimaatneutrale en circulaire infraprojecten. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monitor voor- en vroegschoolse educatie - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Besloten VIP taxivervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

1-D-29555-20: Heraanbesteding Verwerking GFT afval gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation: helium liquefier with compressor - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Leerbedrijf in de Wijk - Zorg - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

18124-10 Oostervaart beschoeiing Bouwteam v2 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Servicedesk - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Veegmachines - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A08.135. 2020 Levering van mini- en rolcontainers - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Werkplekapparatuur - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's en het leveren van beheersoftware en supplies. - Amsterdam West Binnen de Ring
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medewerker Omgevingsvergunningen - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Startup in Residence bij EZK/LNV 2020 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT hardware Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Pre-employment screening - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wmo maatwerkvoorzieningen 2021-2026 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

kogel- en steekwerend veiligheidsvest ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee en Defensie Bewakings en Beveiligings Organisatie - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening op het gebied van vergunningverlening - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vertaaldienstverlening t.b.v. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2020-003-E Raamovereenkomst Onderhoud elementen verhardingen 2021-2024 - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020-003-G Raamovereenkomst Onderhoud gesloten verhardingen 2021-2024 - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Diversiteitsmonitor - NPO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Audiovisuele middelen en databekabeling - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmeldingen offerteaanvragen Staatsbosbeheer - DAS Vastgoedadviesdiensten - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren Microsoft licenties - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groen en grond onderhoud 2021-2022 - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Schoonmaak - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Terugmeld-pagers / 2-weg pagers - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verzekeringsdiensten - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - afbouw (perceel 6) + dekvloeren en vloerafwerkingen (perceel 9) - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA voorzieningen warme en koude dranken - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwe ICT omgeving - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Friesland...
Lees verder

Catering 2022-2023 - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding laden, afvoeren en verwerken van grof tuinafval en bladafval - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2021-07: Project Tunnelrenovatie Zuid-Holland (PTZ) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2023 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Collectief Gooi & Vecht - Levering duurzame elektriciteit 2022 - 2023 - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Collectief Gooi & Vecht - Levering duurzaam aardgas 2022 - 2023 - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

24665 Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid prijsvraag voor het verduurzamen van iconische monumentale stadskerken - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud hondenterreinen - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Aanpak Invasieve Exoten - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling restafval, GFT-afval en PMD gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Redgereedschap - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en renovatie openbare verlichting Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie Research en Diagnostiek Centrum (RDC) - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer grondwatermeetnet 2021 - 2026 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Betalingsverkeer (bankdiensten) - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwprojectmanager Nieuwbouw Voorzieningencluster Westergouwe met KC De Ontdekkingsreizigers - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Innovatieve oplossingen voor versterking van baanlichaam - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rioolreiniging en -inspectie percelen Amersfoort, Soest, Baarn en Leusden 2021-2024 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente IJsselstein - Brandverzekering - Gemeente IJsselstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bomenbeheer, gemeente Apeldoorn, 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Floating barrier for harbor protection - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie Huis voor de Samenleving gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2021...
Lees verder

Levering van schoonmaakmiddelen en -materialen en het onderhouden en keuren van schoonmaakmachines - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Liftonderhoud - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Leerlingen- en jeugdhulpvervoer - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-99237-20 Marktconsultatie Wmo zorgunits - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Regionale keringen Drentsche Aa - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bedrijfseconomische adviezen, managementbegeleiding en voorbereidingstrajecten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beoordelen Buitenland Declaraties - CAK
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Groenonderhoud Bovensmilde en maaien overige gebieden - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Personeels- en salarisadministratiesysteem en bijbehorende diensten gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Kennisbank Jeugd WMO Schuldsanering - GR Peelgemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Relatiegeschenken - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering van inzamelmiddelen (minicontainers + afvalemmers + vierwiel rolcontainers + bijbehorende chips en chipsstickers) - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder