woensdag 10 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanbesteding Software Klant ContactCenter KCC - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakdienstverlening Hogeschool KPZ - KPZ
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst rioolbeheer en rioolgerelateerde klachten afhandeling, stadsdeel de Reeshof en Bedrijventerreinen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Touchscreens - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A08.108.2020 Raamovereenkomst Kabels- & Leidingsleuven - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren en hosten van 360 graden panoramabeelden gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 2334, N794, rec. Kruising Zwarteweg gem. Heerde - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31137550 Prestatiecontract Vaarwegen Oost Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Strategisch Marketingbureau - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop Energie Expertise - additionele middelen voor versterking en ondersteuning van de uitvoering informatie- en energiebesparingsplicht - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Binnenlandse Postbezorging - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Barendrecht - Ontwerp, Realisatie en Onderhoud Verkeersleidings- en Incidentenbestrijdingspost - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Metingen onderwatergeluiden windpark Borselle - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Financieel medewerker, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gebouw gebonden Netwerk Infrastructuur van gemeente Gorinchem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud civiele kunstwerken - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur materieel inclusief bediening t.b.v. onkruidbeheer verhardingen 2021 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pakket- en Koeriersdiensten (binnen- en buitenland) - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Media inkoop - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktplein inhuur gemeente Utrecht - kwartaalrapportage Q1 2021 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

mechanisch groenonderhoud 2021(2022) gemeente Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdienstverlening - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113,...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding groenonderhoud watergangen en dijken - Tielerwaard Oost - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding groenonderhoud watergangen en dijken - Tielerwaard West - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Groenonderhoud watergangen en dijken - Bommelerwaard - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie en nieuwbouw Clusius College Hoorn - Stichting Clusius College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Groenonderhoud watergangen, dijken en wegen - Alblasserwaard West (Nederwaard) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding groenonderhoud watergangen - Culemborgerwaard en Vijfheerenlanden - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beredderen van Milieu-incidenten - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pechhulp onderweg van alle type voertuigen voor Vervoer en Materieel van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wegenwacht- en wegsleepdiensten...
Lees verder

Wmo Trapliften - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market Consultation Cryostat Fridge - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Bewegwijzering (R&S) en middelen bij evenementen en verstoorde situaties op het spoor - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

2020-110: Bouw- en woonrijp maken Kievit Fase 2 t/m 5 - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Software Maintenance Agreement - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ex ante bekendmaking visaluatiesysteem onderzoekprestaties - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sophia Kinderziekenhuis - raamovereenkomst architectuur en installatieadvies - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS Devices SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Server hardware - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmedewerker Schuldenaanpak - Cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud sportparken gemeente Albrandswaard - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A08.60.2019 Verwerken Oud Papier en Karton (OPK) en Glas - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

A08.125.2020 Bestrijding Japanse Duizendknoop - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Onderdelen netwerkinfrastructuur - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Eindejaarsgeschenken - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf van een CHRONECT Symbiosis ADVANCED 1000 inclusief onderhoud voor het laboratorium Bijzondere Chemie UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wagenpark Lease - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur - Uitzenden en intermediaire diensten - Provincie Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Baggeren Regulier 2018 Deelgebied 2 (DIG-11033/002) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-03-2021...
Lees verder

Logistieke dienstverlening bij verwerking monostromen afval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Voertuigentransport - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maritime Aerial Delivery Systems - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van...
Lees verder

Vervangen brug Venekoten bestek 20-36-KN. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Software Licenties Microsoft Office 365 - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Relocation Services - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verhuizen van personeel
Lees verder

Managed Service Provider - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

A09.01.2020 Volwasseneneducatie - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

31109077: Prestatiecontract droog WTBE NN 2021 - 2026 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf financiële en HR-applicatie - GGD regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Architect Nieuwbouw Ichthus College Kampen & Sporthal - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market consultation PoR - Impressed current cathodic protection system - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Installatiewerkzaamheden...
Lees verder

Inhuur personeel Sociaal Domein - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

22666 Adviesopdracht Kustwacht Den Helder MOC & UTT - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie virtuele assistent - verdiepende vragen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Analytische...
Lees verder

Medewerker Nummeraanduiding BAG (36 uur / 6 maanden) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integrale Thuisondersteuning - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel...
Lees verder

GO Beschoeiing Geldersediep - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2021...
Lees verder

Richtlijn 2014/24/EU en AW niet van toepassing op Verkoop bouwperceel voor Dienstencentrum Gaxel Grens/zWork Center in de Gemeente Winterswijk/Stadt Vreden. - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2021...
Lees verder

Leerlingenvervoer en vervoer vanuit de Jeugdwet gemeente Raalte - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

bouwteam herinrichting binnenstad Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Martkconsultatie Independent market Research & IT Advice - SURF B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten in verband met...
Lees verder

Ontwikkeling en Beheer Webapplicaties - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitbreiding WKO-installatie - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden Delflandse- en Maasdijk - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wasserijdiensten - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud gemalen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - vuilbarrières en beveiliging barrières - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Stichting Hout- en Meubileringscollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Archiefkasten voor bibliotheek - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vaste datacommunicatie verbindingen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering mechanische materialen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sociaal domein H2O gemeenten - Gemeente Hattem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder