woensdag 31 maart 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over verduurzaming Tata steel

Kamerbrief over verduurzaming Tata steel
Minister Van 't Wout stuurt een brief over de afspraken die zijn gemaakt met Tata Steel over CO2-reductie.
Lees verder

TK brief Beantwoording kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het artikel 'Union busting in de polder'
Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de antwoorden op de Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het artikel 'Union busting in de polder'.
Lees verder

Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 - aanpassing van de vervaltermijn
Met deze wijzigingsregeling wordt de vervaltermijn van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 aangepast. Hierdoor vervalt de regeling met ingang van 1 januari 2022 in plaats van met ingang van 1 juli 2021.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging Regeling subsidie Vaste Lasten Financiering COVID-19
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de verlenging Regeling subsidie Vaste Lasten Financiering COVID-19.
Lees verder

Samenvatting input Innovatie Attach̩ netwerk, DMEC en RVO РEuW
Bijlage bij de Tweede Kamerbrief Verkenning Elektriciteit uit Water.
Lees verder

Bijlage Verkenning Elektriciteit uit water
Lees verder

Stroom uit water
Onderzoek potentieel elektriciteitsopwekking uit water ten behoeve van de Verkenning Elektriciteit uit Water.
Lees verder

Kamerbrief over verkenning elektriciteit uit water
Minister Van 't Wout beschrijft in deze brief de resultaten van een verkenning naar elektriciteit uit water.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord
Minister Van 't Wout beantwoordt Kamervragen die zijn gesteld in reactie op de brief van de minister van 8 december 2020 (Kamerstuk 34 902, P) over de openbaarmaking van de verslagen van vergaderingen van de klimaattafels en het overkoepelende Klimaatberaad naar aanleiding van de motie Van Hattem c.s. (Kamerstuk 34 902, F).
Lees verder