dinsdag 30 maart 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over vestiging van datacenters in relatie tot energie

Kamerbrief over vestiging van datacenters in relatie tot energie
Minister Van 't Wout schrijft een brief over de vestiging van datacenters in relatie tot energie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Tijdelijke wet Groningen en het op afstand plaatsen van de NAM in de afhandeling van schade en versterken
Minister Van 't Wout beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Ik wil niet meer alleen maar over de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) praten'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over zonnepanelen op daken als alternatief zonneparken
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over het bericht 'Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken'.
Lees verder

5e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2021 (5e incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19).
Lees verder

Aanbieding 5e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer de 5e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor 2021. Deze begroting bevat maatregelen voor de ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en een tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19.
Lees verder

Memorie van toelichting 5e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2021 (5e incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 3e incidentele suppletoire begroting EZK 2021
Minister Van 't Wout en staatssecretaris Keijzer beantwoorden vragen over de 3e incidentele suppletoire begroting voor 2021 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze begroting gaat over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Startup in Residence challenge
Staatssecretaris Keijzer beantwoord vragen over de Startup in Residence challenge 'Gezocht: Ontwikkel een tool waarbij het beantwoorden van Kamervragen verbeterd en versneld wordt'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over vrijkomen chroom-6 bij Onyxkolencentrale
Minister Koolmees beantwoordt vragen over het vrijkomen van kankerverwekkend chroom-6 bij werkzaamheden aan de Onyxkolencentrale.
Lees verder