woensdag 24 maart 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief over BNC-fiche

Uitstelbrief over BNC-fiche
Minister Van 't Wout laat weten de publicatie van de Europese Commissie over statistieken inzake agrarische in- en output later te publiceren.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Ambtelijke verkenning met beleidsopties voor groei
Minister Van 't Wout beantwoordt de motie Wiersma c.s. over een lijst met ambtelijke opties voor kansrijk groeibeleid en biedt daarbij daartoe de 'Ambtelijke verkenning met beleidsopties voor groei' aan.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op bachelorscriptie Hectisch elektrisch
Minister Van 't Wout geeft een reactie op een bachelorscriptie hbo-Rechten getiteld: 'Hectisch elektrisch'. Onderwerpen uit deze scriptie worden behandeld in het wetsvoorstel Energiewet.
Lees verder

Kamerbrief toelichting op beantwoording Kamervragen over brief 'Oprichting Bonaire Brandstof Terminals B.V.'
Minister Van 't Wout geeft een nadere toelichting op de antwoorden van 28 januari 2021 op vragen over de brief 'Oprichting Bonaire Brandstof Terminals B.V.' van 9 november 2020.
Lees verder

Voortgangsrapportage TVL
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de TVL.
Lees verder

Kamerbrief over voorzorgbeleid voor elektromagnetische velden bij elektriciteitsvoorzieningen
Minister Van 't Wout informeert de Kamer over het voorzorgbeleid voor elektromagnetische velden bij elektriciteitsvoorzieningen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over artikel 'Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot'
Minister Van 't Wout beantwoordt Kamervragen over het artikel 'Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over kosten voor bedrijven die voortvloeien uit wet- en regelgeving
Staatssecretaris Keijzer informeert de Kamer over welke voor- en nadelen systematiek van one in, one out heeft. Hiermee kunnen kosten voor bedrijven die voortvloeien uit wet- en regelgeving lager worden. Deze brief is naar aanleiding van een motie van Kamerleden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over afwijzing vergoedingsverzoeken door Instituut Mijnbouwschade Groningen bij gerechtelijke procedure
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over afwijzingen door het Instituut Mijnbouwschade Groningen van verzoeken tot vergoeding van waardedaling bij bewoners die onderdeel waren van de gerechtelijke procedure van Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen.
Lees verder