vrijdag 12 februari 2021

Wetswijziging bevordert gelijk speelveld tussen ondernemers en overheden

Wetswijziging bevordert gelijk speelveld tussen ondernemers en overheden
Overheden die een product of dienst vanwege het algemeen belang willen aanbieden onder de kostprijs, moeten daarover eerst in gesprek met ondernemers en de uiteindelijke keuze beter gaan motiveren. Daarmee bevordert het kabinet eerlijke concurrentie tussen bedrijfsleven en overheden. De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van de wet Markt en Overheid van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder