woensdag 3 februari 2021

Toekomstagenda Groningen: duurzaam perspectief

Toekomstagenda Groningen: duurzaam perspectief
Groningen en het Rijk gaan de komende jaren intensief samenwerken op de gebieden woningbouw, energietransitie en regionale economie. Dat hebben zij vastgelegd in de Toekomstagenda Groningen. Het geld hiervoor komt onder meer uit bestaande programma's, Europese fondsen en de 1,42 miljard euro die eerder door het Rijk is toegezegd in het kader van de versterkingsoperatie.
Lees verder