maandag 22 februari 2021

Ontbijtsessie kansen afval en circulaire economie in Australië

Ontbijtsessie kansen afval en circulaire economie in Australië

Bent u ondernemer op het gebied van afval en/of circulaire innovatie en benieuwd naar uw kansen in Australië? Meld u dan aan voor deze digitale ontbijtsessie op 2 maart.

Op 2 juli 2020 organiseerde het Nederlandse consulaat-generaal in Sydney samen met RVO een webinar over de kansen in afvalmanagement in Australië. Hier kwam naar voren dat Australië kampt met een acuut afvalprobleem.

Lees verder

Bijna de helft meer elektrische auto's op de weg dan in 2019

Van alle personenauto's in het Nederlandse wagenpark was in 2020 3,2% elektrisch. In 2019 was dit 2.3%. Het aantal elektrische personenauto's bedroeg 292.630: een groei van 43% ten opzichte van 2019.

Lees verder

"Door kennis uit te wisselen ontstaat een olievlek aan duurzame projecten"

De gemeente Zaanstad trekt de kar van het Interreg North Sea Region project EMPOWER2.0. Het grote doel: samen met partners uit Nederland, België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk de kennis van lokaal eigenaarschap van energieopwekking vergroten.

Keijen van Eijk is leider van het project. "Om burgers zelf gedeeltelijk eigenaar van de overstap naar duurzame energie te maken, zijn in verschillende landen in totaal 7 pilots opgezet. Zo kunnen burgers op verschillende manieren zelf energie gaan opwekken."

Lees verder

"Binnenvaart is het groenste beschikbare transport na de bakfiets"

De binnenvaart biedt een kansrijk alternatief voor vrachtverkeer over land. De transnationale partners van Inland Waterway Transport Solutions (#IWTS 2.0) onderzoeken de kansen, uitdagingen en oplossingen die bij de overstap van weg naar water komen kijken. Financiële ondersteuning vanuit het Europese programma Interreg North Sea Region maakte deze samenwerking mogelijk.

Lees verder

Webinar gezondheidszorg in de Filipijnen

Bent u actief in de zorgsector en benieuwd naar uw kansen in de Filipijnen? Meld u dan aan voor het webinar 'Gezondheidszorg in de Filipijnen' op 25 maart.

De zorgsector in de Filipijnen is in beweging. Corona heeft het belang van de zorg extra benadrukt. In de jaren voor de pandemie is in de Filippijnen hard gewerkt aan een langetermijnstrategie voor de zorg.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Filipijnse zorgstrategie biedt ook veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Interessante ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld:

Lees verder