dinsdag 9 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur Procesmanager Klimaatadaptatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31108577: het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgrade-werkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in drie percelen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2017 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Visstandonderzoek 2021-2026 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifunctionals - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schriftelijke marktconsultatie directe bereikbaarheid en beschikbaarheid van jeugdhulp in crisissituaties - Regio Twente
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sociaal Makelaar Jeugd - Gemeente Appingedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Aardgasvrije Wijk - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebiedsregisseur - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Cultuurtechniek - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridisch beleidsmedewerker grondzaken - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ervaren adviseur communicatie programma Aardbevingen 16-20 uur per week - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur vastgoed - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Ruimtelijke plannen A - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Clusterdirecteur Mens en Maatschappij - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Innen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmakelaar/adviseur Omgevings-ontwikkeling - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Co?rdinator Agressie en Geweld - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Verbijzondere interne controle - Gemeente Vlagtwedde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur geluid - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Informatiemanager - Gemeente Vlagtwedde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch Projectleider - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker applicatiebeheer Sociaal Domein - Gemeente Vlagtwedde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker administratie Toegang en Backoffice Jeugd - Gemeente Vlagtwedde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmaleider Sociaal Programma Delfzijl Noord - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toezichthouder Bouw/RO - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Archiefbewerking - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf van vijf COTAG meetopstellingen voor droge depositie van ammoniak - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Mobiele telefonie - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hardware redundante Onderwijs Community Cloud Kennisnet - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Housing en Co-locatiedienstverlening redundante Onderwijs Community Cloud - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerkers cluster Grond - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Schoonmaakdiensten tbv Kennisnet Zoetermeer - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Visuele en auditieve privacy - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Leermiddelen VO Het Vlietland College - Het Vlietland College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Datacenter Cabinets - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BHV-Middelen t.b.v. het Rijk - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reinigingsmachines t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie asfaltcollectoren in combinatie met een WKO-systeem - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Groenonderhoud Bovensmilde en maaien overige gebieden - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Reiniging, onderhoud, reparatie en keuring ondergrondse containers, bovengrondse containers, cocons en containerbehuizingen. - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Devices (Chromebooks, Laptops Windows en IPads) Procedure ex 2.74 Aw - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WACREN CAPACITY BENIN MALI BURKINA 2021 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaksysteem, gemeente Voorst-2021 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkelaar Combipac - cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Elektrische Warmtepompen t.b.v. Warmtecentrale Zernike - WarmteStad BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Herinrichting Vogelbuurt Zuid in de gemeente Sliedrecht 200147GSD - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Detachering van de BOOG-adviseur (BodemOntwikkelGroep) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur capaciteit Advies Brandveiligheid Milieu (ABM) - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZ Evaluation of Strengthening Civil Society - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Evaluatie-adviesdiensten
Lees verder

Schoonmaakdiensten - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Begeleidend ingenieursbureau gebiedsontwikkeling Poort van Winschoten, deelgebied II - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom Vetten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Minnelijke Incasso Diensten - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering verkeersmiddelen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2358 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Montfoort - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 1: Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 2: Langdurige dagbehandeling of -besteding - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wasdienst Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3a: Jeugd GGZ (Vrijgevestigden) volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3b: Jeugd GGZ (Instellingen) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Kantoorartikelen - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4a en 4b: Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Persoonlijke verzorging en Vaktherapie - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 4c tot en met 4e: Gezinsbegeleiding en -behandeling: FACT, MST, MDFT volgens Open House - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Verwijderen afvalstoffen terrein Schipper - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31164965 Samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) Ingenieursdiensten - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31164963 Samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) Project- en Procesbeheersing - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o. - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering personenvoertuigen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering, reparatie en onderhoud strooivoertuigen en strooiers - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31166457 Marktconsultatie tbv. DuboCalc (rekeninstrument) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Vervanging Metro 8 Gelijkrichterstations ABC-lijn - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Machinaal kolkenreinigen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZK-EA Levering van Archiefverpakkingsmaterialen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie Utrechtsebaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Cateringvoorziening ROC Gilde - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Beschermd Wonen MVS-gemeenten - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

31157208 - Landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval van Nederland 2020-2025 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Applicatiebeheer, -onderhoud en (door)ontwikkeling van de Elektronisch Archief applicaties van UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Mediabureaus - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programma van eisen reinigen, preventief en correctief onderhoud mechanische installaties van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel - gemeente Maasdriel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanleg Traverse Eefde Zuid - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Hogedrukcombivoertuig - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

31160931 - Sorteeranalyse HHR 2021-2024 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf materieel gladheidsbestrijding - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Co-creatietraject Toekomst Noordersluis - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie businesscases opstellen voor Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 4: Marktconsultatie woonzorglandschap GGZ/VB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor maatschappelijke...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 5: Consultatie resultaatgebieden (schriftelijke consultatie en verdiepingssessie) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 6: Consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Vervangingsprogramma Openbare Verlichting - Laarbeek - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen gemeente Ooststellingwerf - Gemeente Ooststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding specialistische externe inhuur - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder