zaterdag 6 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EU aanbesteding Verhuisdiensten - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

EA Touchscreens CNS Ede - Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Adviseur verkeersmanagement - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur personeel - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten van...
Lees verder

EA levensmiddelen CVO groep Zuidoost Utrecht - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectondersteuner ITH (28 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Publieksinformatienummer 0800-1351 - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpteam project nieuwbouw en renovatie Glanerbrook - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Telefonie (SaaS/Cloud) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst: "Inspectie en onderhoud Terreinverlichtingsinstallaties & Verkeerslicht-installaties" - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering smalspoortractoren WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17601 werkzaamheden steegoversloot 36 te Dordrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Systeem ter ondersteuning van regie en volledige werkzaamheden van teams Veiligheidshuis, Regie, Gebiedsgericht werken en Jeugd - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31163438: Integrale uitbesteding diensten ten behoeve van project Vaarweg- en Kribvaksuppletie Waal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inburgering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31162846: Dienstverlening uitvoering hfst 6 Besluit geluidhinder landelijk project Gevelisolatie - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

afvalinzameling - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laptops mw - Onderhandeling - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Levering Adobe Campuslicentie - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Afvalverwerking Vattenfall Nederland - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

P-1004648 Renovatie legeringsgebouw J.M. van Nassau op Marinekazerne Erfprins te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Erkenningsregeling warmtenetten. - N.V. HVC
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: | CPV: Aanleggen...
Lees verder

Laptops - Onderhandeling - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

EU Tender Traditional Gas meters - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst 1735 Leveren bebording 2021-2025 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzameling restafval, GFT-afval en PMD gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS MC Observatieplaatsen minderjarige terugkeer - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Welzijnszorg voor kinderen en...
Lees verder

AI 2020-0251 Openbare Laaddiensten Elektrisch Vervoer Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoudscontract voor 4 jaar + 1 jaar optioneel voor NEN3140 keuring en uitvoeren modficatie 20 kW Bosch aggregaat - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klus- en onderhoudswerkzaamheden t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Microvasculaire metingen tijdens CAG of PCI prcedure - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Diathermie apparatuur - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Ingenieursbureau Stationsomgeving Nunspeet - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De levering van landschapssubstraten aan Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme dranken- en frisdrankautomaten - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Synthetic CPT for Ten Noorden van de Waddeneilanden Wind Farm Zone (TNWWFZ) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT Basisinfrastructuur en werkplekvoorziening gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vernieuwing dijkbekleding bekkens PSA-WPJ - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Regiotaxi 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

Inhuur - Uitzenden en intermediaire diensten - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanitaire middelen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten en distributie van leermiddelen van NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie (MC) Reis Assistentie Middel (RAM) t.b.v. In-, over-, en uitstappen voor reizigers met een beperking - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Planning & Control applicatie, gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Marktconsultatie (MC) EA Schoonmaak NS Operatie & Service locaties (kantoren en werkplaatsen) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-D-20231-20: Beredderen van Milieu-incidenten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. de aanbesteding: boeken van vliegtickets, hotels en autohuur buitenland - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanpassing ontsluiting bedrijventerrein Het Klooster - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation: Confocal microscope - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Microscopen
Lees verder

Renovatie Taxibaan Victor / Rotterdam The Hague Airport - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dakwerkzaamheden - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Zuid - Uitvoeringsbegeleiding Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf (SVHLU) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

U015 - alarmopvolging - beveiliging gebouwen - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Neurochemische eiwitbepaling in lichaamsvloeistoffen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Senior Contractmanager Servicecentrum gemeenten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

21004-50 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Dienst - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31, WEST-NEDERLAND...
Lees verder