vrijdag 5 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Brandverzekering Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie Online omgeving voor Handboek Openbare Ruimte Gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Adviseursselectie CSG Het Streek te Ede - Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeenten Bloemendaal en Heemstede - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Enterprise Asset Management - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

190044REG Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor inhuur extern personeel Stichting Verkeersonderneming - Stichting Verkeersonderneming
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Oldamt - Europees openbare aanbesteding Leveren minicontainers inclusief identificatiechips - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitale leeromgeving en Netwerkbeheer - Stichting Tangent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inzet planner t.b.v. programma RijnlandRoute - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst uitvoeren projecten Coöperatie Slimmer Leven - Coöperatie Slimmer Leven UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Service en support wifi systemen op schepen t.b.v. de Rijksrederij - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Gedragscommunicatie, vanaf maart 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding onderwijsmeubilair - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Waalse Louise de Colignyschool te Den Haag - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Levering 2 smalspoorkranen WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie SZW Ontwikkeling leermodule problematisch gedrag - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

Afvalbeheer en afvalverwerking - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren van Stadsarchief Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Basis psychologische onderzoeken - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vegen van wegen gemeente Deurne 2021-2024 - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien natte natuurgraslanden Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mobiele C-bogen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Tekstmining Klantsignalen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor klantenonderzoek
Lees verder

Instroommoment 01-01-2021 Inkoop Wmo Begeleiding - Brabantse Wal Gemeenten - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerjaren onderhoud van de openbare verlichtingsinstallaties mei 2021 – april 2023 voor gemeente Waterland - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur Ambulancepersoneel 2021-2024 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Instroommoment 01-01-2021 Inkoop Wmo Huishoudelijke Ondersteuning - Brabantse Wal Gemeenten - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nationale aanbesteding WIFI - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

levering LED-verlichting sportvelden Gemeente Gorinchem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VWS Marktconsultatie Productie en levering diacetylmorfine - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Farmaceutische producten
Lees verder

NU Zonova - Stichting Zonova - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

De Kompanjie - Raamovereenkomst Levering Brandstoffen in bulk - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Dieptereiniging Ambulances - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Zonova - Basisschool Mobiel - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Zonova - De Tamboerijn - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EduMare - Touchscreens - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gegevensfabriek Oplossing (GFO) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie ten behoeve van de voorgenomen Europese aanbesteding Geo-informatie en GIS-dienstverlening – Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Zonova - OBS de Ster - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verzorgen van cateringdienstverlening voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

NO Inhuur Werkvoorbereider wegenbeheer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Zonova - De Rozemarn - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

inhuren van hefmiddelen en hoogwerkers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Personeel - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Zonova - Achtsprong - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Technisch applicatiebeheerder ICT Prolander - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Generieke ICT-Dienstverlening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Zonova - IKC De Brink - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering Boeken - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Markconsultatie Managed Workspace Services - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten in verband met software
Lees verder

Market consultation mobile booster - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2031 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU Zonova - OBS Holendrecht - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering Jeugdmonitor 0-11 jaar 2021 ten behoeve van de GGD WB, GGD HvB en GGD BZO - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Zevenhuizerstraat Hamseweg - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU Zonova - Cornelis Jetses - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Vernieuwing (inspectie) applicaties Waarderingskamer - Haagse Inkoop Samenwerking
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Open Market Consultation - Instrument Landing System (ILS) measurement system - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Marktconsultatie Digitale leeromgeving - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Opleidingssoftware
Lees verder

NU Zonova - Van Houteschool - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen gemeente Buren - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Zonova - Nellestein - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levensmiddelen (Food & Non-Food) - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Boom Veiligheid Controle (BVC) - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Zonova - Samenspel en Samenspel Kantershof - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reinigingsdiensten Rd4 - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Circulair Cultuurcluster Berlijnplein - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31, Utrecht NL310,...
Lees verder

Beheer Parkeervoorzieningen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Betalingsverkeer Gemeente Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Facilitair Drukwerk 2021 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak Bus - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zaakgericht registreren - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Volwasseneducatie 2021-2024 voor regio Midden-Holland - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Interne verbouwing Huis voor de provincie Utrecht 2e tot en met 6e verdieping installaties - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2021...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening voor Scholengroep OPRON (voorbehouden opdracht art. 2.82 Aw) - Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder