donderdag 4 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Gemeente Terschelling
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beheer openbare ruimte van de wijk Stadsweiden Zuid (Gemeente Harderwijk) - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van bepakkingsmateriaal - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31108577: het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgrade-werkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in drie percelen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2017 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Sportaccommodatievervoer - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

Applicatiebeheerder Hosting - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Oproep tot mededinging inzake leverbaarheid van drie Isolatoren en één Cytolatorn - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Reiniging, inspectie en onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering, gemeente Brummen en gemeente Voorst-2021 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van medische gebruiks- en verbruiksartikelen, apparatuur en kalibratiediensten t.b.v. GGD Twente - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Instellen Dynamisch Aankoop Systeem (interim) Management, (interim) Control en Docenten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Ontwerp en realisatie Huis van de Stad fase 2 te Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Stimulerend Toezicht in het kader van energiebesparing bij bedrijven - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien bermen, watergangen en wadi's gemeente Oirschot 2021 -2024 - Gemeente Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding KNO behandelunits - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Curio - U018 - Communicatie adviseur - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Levering, installatie en instandhouding van Handhaving- en Benuttingsysteem Fietsenstallingen (HBF 3.0) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Schoonmaakdienstverlening - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom OWS/VWS - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen Uithoorn - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31164679 Milieu hygiënische waterbodemonderzoeken t.b.v. baggercontract G6B3 ZN-B Vaarwegen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS ROVK EA Programma Wet zorg en dwang - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Betalingsverkeer (bankdiensten) - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Herinrichting centrumgebied Uithoorn en Amstelhoek - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2021...
Lees verder

Beheer & onderhoud OVL 2021-2024 - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Meubilair- EduMare - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing - Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag te Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst dienstverlening met Slim Reizen apps - Stichting Verkeersonderneming
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur personeel voor uitvoering Tozo-regeling, Tonk-regeling en andere specialistische sociale en juridische dienstverlening - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Arbodienstverlening Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Workspace Management - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Eten & Drinken - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad De Bercken te Beesel - Gemeente Beesel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Landmeetkundige Diensten 2021-2024 (DIG-11896) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Regio Zuid - Duurzame BBV Zeeland NCBG M-004735 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Wet inburgering Brabantse Wal Gemeenten - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afvalstromen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offshore Grid NL - Geotechnical survey platform locations - IJmuiden Ver - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A08.121.2021 Dagelijks en Groot onderhoud tunnels - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mbo jeugdteam - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Facilitaire Non-Food Artikelen & Sanitaire Voorzieningen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en installatie openbare verlichting, VRI buiteninstallatie, sportveldverlichting en PRIS 2021-2024 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw distributiegebouw op Camp New Amsterdam te Soesterberg - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling vanaf maart 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Printen, couverteren en versturen financiële documenten Tribuut - Tribuut Belastingsamenwerking
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integrale Ontwerpopdracht nieuwbouw Sporthal Groenlo - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Opleidingen - Senzer - 2021 - Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst operationele autolease wagenpark 2021 - 2027 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Architectenselectie omvorming zwembad de Tongelreep - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Onderhoud en renovatie van uurwerken en luidklokken voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder