woensdag 3 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst onderhoud sportvelden gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Louisa en Cannemanspolder 2021 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ABG150, Milieukundig onderzoek van grond- en funderingsmaterialen in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van werken 2021-2024 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbesteden Databasebeheer Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Grondwatermonitoring gemeente Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridische werkzaamheden subsidieregeling(en) Economie - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Baggeren Regulier 2018 Deelgebied 2 (DIG-11033/002) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Teamleiders Reiniging - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Quo Vadis. Stichting voor interconfessioneel (k/pc), katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 |...
Lees verder

Aanbesteding Food - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32...
Lees verder

Verduurzaming onderhoud sportpark Fanny Blankers-Koen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior Inkomensconsulent - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OLP D4W i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Risicoanalyse Zorgaanbieders - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding mulitifunctionals Stichting GOO - Stichting GOO Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Straatvegen, onkruidbestrijden en kolken reinigen - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kunsttransporten Allard Pierson, de collecties van de Universiteit van Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie beheer en ontwikkeling DOCS - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering griepvaccins trivalent - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

A0-reclamedisplays - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie: Portfolioaanpak voor circulaire viaducten en bruggen - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Community Portfolioaanpak Bruggen (Eerlijk geld voor eerlijk werk) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan - Tweeluik (1/2) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Community Portfolioaanpak Bruggen (Eerlijk geld voor eerlijk werk) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Portfolioaanpak voor circulaire viaducten en bruggen - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Verbruiksgassen en Installaties - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan - Tweeluik (2/2) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering griepvaccins tetravalent - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie: Portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Zevende brugdialoog (bouwlogistiek) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Community Portfolioaanpak Bruggen (Eerlijk geld voor eerlijk werk) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Community Portfolioaanpak Bruggen (Eerlijk geld voor eerlijk werk) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst schade-expert Kanaal Almelo – De Haandrik - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan - Tweeluik (1/2) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Corporaties en gemeenten zetten de woningbouw aan - Tweeluik (2/2) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2395 Vervanging VRI 177 Incl. 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Binnenstad vergroenen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Dyslexie - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkomensconsulent beheer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Prestatiecontract baggeren Scheveningen haven - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Touringcarvervoer - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud & Glasbewassing - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport spoorwegmaterieel - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reiniging Bedrijfskleding en Linnengoed - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiele blusmonitoren (UGV) - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Plaagdierbeheersing en plaagdierbestrijding - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialist milieu bodem - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Burgerzaken B - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W2021-03 Gegevensbeheerder A - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanager Transitie Landbouw - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Projectmanager - verbouwing bestaande huisvesting gemeente Maashorst i.o. - Gemeentehuis Landerd
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Archeoloog - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W2021-05 Medewerker heffen - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmaco?rdinator Leefbaarheid in de dorpen - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidsadviseur Volkshuisvesting - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Testco?rdinator - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesmanager Grondwater - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Subsidiebehandelaar - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker verkeer - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur co?rdinator P&C cyclus - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HR strateeg - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior communicatieadviseur - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectco?rdinator Informatiebeheer - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W2021-07 Kwartiermaker informatiegestuurd werken - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inrichten Duurzame Speelplaatsen 2021-2026. Referentie EU\R43\2020-15 - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst maaien stedelijk schraal gras en sloten Eindhoven West - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Personeels- en SalarisAdministratie (PSA) - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aannemersselectie - Nieuwbouw VO campus Buiksloterweg - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Binnenlandse en buitenlandse Dienstreizen - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening inzake Inhuur Uitzendkrachten - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP OPO IJmond i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie MFA gemeenschapshuis Asten - bouwkundig - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

CHARLIE: Hydrogenation setup & distillation setup - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Multi Channel Communicatie - GBLT - 2020 - GBLT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst reparatie riolering en calamiteiten - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Apparatuur en wires voor coronaire diagnostiek d.m.v. iFR metingen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Inkoopadviesdiensten (2) 2021 - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Intra coronaire diagnostiek, apparatuur en materialen voor CFR & IMR metingen en apparatuur en materialen voor OCT metingen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Realisatie MFA gemeenschapshuis Asten - installaties - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning Zonnepanelen Particuliere Daken - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ABG149, Laboratoriumonderzoek voor wegbouwkundige werkzaamheden 2021-2024 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Visstandonderzoek 2021-2026 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E-suite specialisten- BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dagbesteding arbeidsmatige leeftijd - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel...
Lees verder

RescEU physical medical stockpile of medical equipment - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Daginvulling Ouderen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 |...
Lees verder

Mantelovereenkomst ICT Hardware, support en diensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hemodynamisch meetsysteem (HCK) - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Amovering masten en geleiders ZWW (Zuid-Beveland) - TenneT TSO
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding HR Oplossing t.b.v. Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud Bovensmilde en maaien overige gebieden - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL...
Lees verder

Overeenkomst ontwerp, bouw, levering en onderhoud (optioneel) mobiele intensive care unit (MICU) - GGD Zuid Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese verkleden Archief opslag diensten in de behoefte van de Rechtspraak - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder