woensdag 24 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Herinrichting Kievitdreef - Havikhoek - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ECOpark Gouda - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2021...
Lees verder

leverantie verkeersborden Gemeente Barneveld en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Print- en kopieervoorzieningen ten behoeve van STC Group - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brugbediening - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Friesland...
Lees verder

6-D-92109-21 Marktconsultatie 3: Rotterdamse Welzijnsopgave - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Feasibility studies for the Development of a Referral Hospital in Burkina Faso - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobile GIS field service (BMR) - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse software en...
Lees verder

Woningaanpassingen - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Levering ingrediënten t.b.v. bedrijfscatering - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31164795: Risicogestuurd onderhoud voor de vaartuigen uit de RWS 70-serie - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Plaagdierbeheersing - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Baggeren Onderlangs (Bouwteam) gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst asfaltonderhoud 2021-2022 - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging LED-armaturen 2021-2024 bij RAW-bestek 20-016 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwijderen Bomen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer gemeente Cranendonck - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Medisch Personeel - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020-031 Raamovereenkomst groenonderhoud - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectie architect, nieuwbouw Kindcentrum Presikhaaf-Oost Arnhem - Stichting Flores onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dienstverlening Arbeidsbemiddeling en -toeleiding - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230,...
Lees verder

BOA-kleding en Bedrijfskleding - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Circulaire bedrijfskleding, bewassing en retourstromen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Boeken zakelijk - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Voorbewerking NGS middels Pipetteerunits - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Holsters Stroomstootwapen Politie en KPCN - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviseur Leren en Ontwikkelen - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening voor Scholengemeenschap Ubbo Emmius - Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo Emmius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Kockengen Waterproof - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering kunststof vaarwegmarkering - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Open House procedure Logeren, wonen en gezinshuizen Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Beveiliging en receptiediensten - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Inhuur cultuurtechnisch mens en materieel - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Open House procedure Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontwikkelassessments voor leidinggevenden - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwteam Nieuwbouw school Het Schoter Haarlem - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor inhuur personeel - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Wasstraatbestendige (IPX6w) Ziekenhuisbedden Amsterdam UMC - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beademingsapparatuur IC Neonatologie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Baanwerkzaamheden 2020 - 2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Montfoort -Europese aanbesteding WMO Hulpmiddelen - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem gemeente Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA - Vervanging Zaaksysteem en Document Management Systeem (ZSDMS) - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatwerk meubilair - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding exploitatie zwembaden Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zakenreisagent voor buitenlandse reizen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Arbodienstverlening: op weg naar een vitale NS-organisatie - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-D-28985-20: Aanbesteding B1-route - Wet inburgering 2022 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-28763-20: Aanbesteding Inburgering Z-route Wet inburgering 2022 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud van een integraal Bedrijfsvoeringssysteem - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport en verwerking van NS afval naar grondstoffen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-D-28994-20: 2021: Aanbesteding Inburgering B1 naar Entree en MBO onderwijsroute - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop OCO 2021 - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IV Zorg en Welzijn - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

675000 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Piketdienst - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verklaring vrijwillige transparantie recycling luiers en incontinentiemateriaal - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

A08.123.2020 Stadsnatuurmeetnet - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

A08.7 2019 Levering bomen, struiken en vaste (water) planten - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten & Receptie- en Beheersdiensten - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud groene keringen + wachtdienst (DIG-11961) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Vervoer ZOOV Op Maat Bestek perceel 2a - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie Utrechtsebaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2021...
Lees verder

Contractnummer 629.09.02.RE Tracé Provincialeweg - Steenstraat - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering griepvaccins tetravalent achteraf - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering griepvaccins tetravalent achteraf - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Manager Algemene Gezondheid - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Fietsenstalling bezettingssysteem - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-L-22686-20: Het leveren van elektrische personenvoertuigen (perceel 7) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-22428-20: Het leveren van elektrische bestelauto's middensegment - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-09741-20: Leveren van haakarmsystemen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder