dinsdag 23 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

LOFAR en NAA stations Groenonderhoud - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Terug naar school - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Randstad Noord - Geluidsmaatregelen Krommenie - Assendelft (Kreekrijk) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Oss_Borstelen en vegen verhardingsoppervlakken Gebied 2 2021-2024 - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Maatschappelijk verantwoord inkopen bij Reliningsprojecten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WOZ (her)taxaties gemeente Steenwijkerland - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Energiescan schoolgebouwen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Advies...
Lees verder

Levering AV middelen Huis van Cultuur en Bestuur - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 |...
Lees verder

Arbeidsmarktdashboard - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Sporthal Middachtensingel; Aannemer bouwteam - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021...
Lees verder

Bouwblok Audio - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Post- en koeriersdiensten gemeente Enschede en Losser - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Screening van cliënten die onder bewind staan gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

OB Project KIK FeanWalden Infrastructurele Werken - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Adviseurs - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS Architecten - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

DAS Opzichters - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Accountantsdiensten - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Archiefdiensten - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

DAS Projectmanagers en directievoerders - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Inzamelen Oud Papier en Karton (OPK) uit ondergrondse containers t.b.v. Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud SCOL - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Onderhoud E installaties - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Vervanging klimuitrusting hoogtereddingsteam VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Methodologen (3 fte) - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

1-W-21626-20: realiseren van nieuwbouw van onderwijs- en sportvoorzieningen aan de Argonautenweg 53-55, Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2021...
Lees verder

Raadinformatiesysteem Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Merkelbeekerstraat met bijkomende werkzaamheden - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Infuusnaalden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering wet WOZ - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur personeel - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe NL133 |...
Lees verder

Marktconsultatie Grootschalig Onderhoud N468 DOS-2021-0000342 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Wegenbouwwerken
Lees verder

Sale & Leaseback Parkeergebouw Wegastraat 44 Den Haag - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Levering van voedingsmiddelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2019-54 Beheerbestek Openbare Verlichting - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

EA Ballistische veiligheidshelmen t.b.v. DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Slimme dataverzameling voor gemeentelijke watertaken Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie Huis voor de Samenleving gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interne verhuizingen UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

N.V. Nederlandse Gasunie: European Tendering Cyber Insurance - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

N.V. Nederlandse Gasunie: European Tendering Liability - Additional limit (replacement of TN294671) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie: Achtste brugdialoog (biobased bouwen) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland (derde bijeenkomst) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Zorgprogramma tranche 2 en 3 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Zuid - Realisatie geluidswerende maatregelen Maastricht - onderdeel geluidsschermen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reconstructie sportvelden Haarlemmermeer 2021 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding ERP-systeem Paswerk - WVS Zuid Kennemerland - Paswerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Microsoft Licenties - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ROK Groot Onderhoud Keringen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

een skid met daarop een Pervaporation and Vapour Permeation unit - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kantoor automatisering en Infrastructuur - NVAO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-92110-21: Inzamelmiddelen voor het inzamelen van grote hoeveelheden zwerfafval - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afvalbakken
Lees verder

Applicatie ontwikkeling en beheer - NVAO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen vernieuwbouw en verduurzaming Christelijk Lyceum Zeist - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MV/HV Switchgear UR 24-36kV - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

ICT Hardware - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud rangeercapaciteit - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managing Agent - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien en schouwen grondgebied Langedijk en Heerhugowaard. - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Keuringsinstantie t.b.v. de uitgifte van gehandicaptenparkeerproducten - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

AI 2018-0546 Vernieuwing Walter Suskind brug - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021...
Lees verder

Ecologisch maaien grondgebied Langedijk en Heerhugowaard. - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

snoeien bomen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Accountantsdiensten - Gemeente Brummen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Smalspoortractor met maai-hark combinatie en frontklepelmaaier - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Amsterdam - Gegunde tenders Externe Inzet Gemeente Amsterdam (EIGA) Q4_2020 - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Digitale verbindingen (telefonie en data) - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAS procedure Sociaal Wijkteam Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E-Learning ten behoeve van InfoSphere Information Server Software - UWV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Breedspoortractor met aanbouwapparatuur - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Studentenhuisvesting TU/e - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Procurement of E-TEST Equipment - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Seismische...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 6: Consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Richtlijn 2014/24/EU en AW niet van toepassing op Verkoop bouwperceel voor Dienstencentrum Gaxel Grens/zWork Center in de Gemeente Winterswijk/Stadt Vreden. Verkauf Baugrundstück Für das Gaxel Border Services Center / zWork Center in die Gemeinden - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E-Learning ten behoeve van InfoSphere Information Server Software - UWV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Arbodiensten 2021 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

VNGR - Ambassadeurs Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid (2) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL,...
Lees verder

VNGR - Ambassadeurs Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese Aanbesteding payrolling en contractmanagement Waterkracht - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Personeelsvoorziening Warme dranken en gekoeld water 2021 - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Toebehoren Arbeidshygiëne metingen - Defensie - 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder