zaterdag 20 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Vaarwegtraject 1 Delftse Schie, Groot onderhoud oevers en waterbodems - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2021...
Lees verder

Reconstructies Passart e.o. - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Autoladders Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces Goeree Overflakkee, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum Cornelis te Uitgeest - Stichting Tabijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Broker t.b.v. Externe inhuurmedewerkers (niet-onderwijsgerelateerd) t.b.v. Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Communicatieadviseur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Advies & Ingenieursdiensten Brug Woerden-West & Harmelerwaard - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EU-387 Hygiënediensten - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding meldkamer- en alarmdiensten. - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Woonrijp maken De Peinder Mieden te Opeinde - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Startup in Residence Intergov (SIR) 2021-Q1 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van printers en MFP's en het leveren van Beheersoftware, printmanagementsoftware en supplies - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Scanapparatuur en software voor fiscaal parkeren - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IT Hardware en aanverwante dienstverlening - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Onderhoud sportvelden 2021-2025 - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Grafische dienstverlening en drukwerk - Onderzoeksraad voor Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Raamovereenkomst Leveren en aanbrengen speel- en sporttoestellen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Capaciteitsberekening t.b.v. WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maatwerk meubilair - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA storingsonderhoud sanitaire installaties Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Herinrichting Leidse Plein - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vlootvervanging RV Navicula - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien gazons - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0636 Plaatsen Afvalinzamelingsystemen Amsterdam (PAISA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

SZW EA Enquête afname - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering zuurstof in bulk rwzi Wervershoof - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND...
Lees verder

Adviseur/Projectleider Ruimtelijke Ordening - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanleg Traverse Eefde Zuid - Gemeente Lochem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-03-2021...
Lees verder

Rioolvervanging en herinrichting Kort Haarlem Zuid - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

VP080.61699 Regulier Onderhoud Gras en Water - Recreatieschap Voorne-Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Operationele handschoenen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Reizigersvaccins - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Vaccins
Lees verder

MC-W-GRIJS-21: Marktconsultatie bestratingen, containerisatie & proefsleuven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanbrengen van bestrating
Lees verder

Realisatie Noordwal d.m.v. immobilisaat - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunningen DAS WerkenInGelderland, 1 juli 2020 t/m 31 december 2020 - Stichting Werken in Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur ICT-Professionals t.b.v. CJIB - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Friesland (NL) NL12 | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Friesland (NL) NL12 | Procedure:...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 7: Digiloog Housing First - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Marktconsultatie schuldhulpverlening - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en...
Lees verder

NFI - Gunshot residue analysis market consultation - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: | CPV: Opsporings- en...
Lees verder

Uitgebreide Brandverzekering Waterschap Aa en Maas - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Mobiele Verblijfsruimten en bijbehorende inventaris en (verbruiks)middelen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

BZ EA ROVK Evaluations - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Heerlenseweg - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Selectie Architect/ Constructeur - Realisatie Multifunctioneel gebouw voor Theater en bibliotheek te Baarn - Gemeente Baarn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Interactive voice response systeem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Zonwering - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Minicontainers - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bermen en waterlopen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, ZUID-NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Schoonmaakdiensten - CAK - CAK
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Schoonmaak- en...
Lees verder

Gemeente Montfoort - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatie Schulddienstverlening - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Montfoort - KC Montfoort - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

3-D-99999-21 (Ver)nieuwbouw KBS Nicolaasschool - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toneelhijsinstallatie Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten detachering tijdelijk personeel - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

EA Facilitaire Non-Food Artikelen & Sanitaire Voorzieningen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Outsourcing ICT dienstverlening gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud Parkeergarages - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lokale Jeugdzorg gemeenten Urk & Noordoostpolder - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

A03.42.2021 Upgrade e-depot - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Preventief- en Correctief Onderhoud (PO-CO) - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Zonova - Blauwe Lijn, Onze Wereld en Bredeschool Kortvoort - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bemensing Frontoffice - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Zonova - IKC Knotwilg - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Last Resort Radio - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats...
Lees verder

NU Zonova - OBS Wereldwijs en Bijlmerdrie - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Noodstroom voorziening tbv tractie Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior data scientist - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Projectleider Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder