dinsdag 2 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie Onderhoud schietbanen doelengebied (OSD) - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Doelen voor schietbanen
Lees verder

EA Combi-Tankautospuiten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inrichting en beheer kustbroedvogelbiotopen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Klimaateffecten in het rivierengebied - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IT Netwerkkasten 18420419 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakdiensten - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Adviseur werk en inkomen - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

IV19-2020-Aanleg Rotonde N662-A58/Marie Curieweg en herinrichting Ritthemsestraat - Provincie Zeeland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Civieltechnische en...
Lees verder

Raamovereenkomst Administratieve ondersteuning Education and Student Affairs - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Senior Expertise Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (PAMV) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvalinzameling en verwerking tbv de Scholengroepen Rijk van Nijmegen en Alliantie Voortgezet Onderwijs - Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en Het Land van Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architectendiensten - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Landmeetkundige Diensten - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Schoonmaak Laborijn - Laborijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaken...
Lees verder

17623 - Renoveren gevels, kozijnen en plafonds kruisgebouw PI Sittard - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BZ - MC - Voedselzekerheidsprogramma Nigeria - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Tuinbouwdiensten
Lees verder

Enterprise Architecture Tooling - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tussentijdse vervanging van horizontale en verticale binnenstoffering Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Levering van grond- en hulpstoffen t.b.v. productie van matrassen en kussens voor penitentiaire inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware & AV-middelen t.b.v. Primenius (Primair onderwijs) - Stichting Primenius Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie JGGZ - gemeente Urk & Noordoostpolder - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Website-CMS - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL...
Lees verder

Huur van mobiele sanitaire voorzieningen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanpassingen aan de biogasinstallatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS EA Ambassadeursproject destigmatisering - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31159378: Projectbeheersing Zee en Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL...
Lees verder

Concurrentiegerichte Dialoog Zaaksysteem en Document Management Systeem (ZSDMS) gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland...
Lees verder

Energiebesparing inwoners en bedrijven (marktconsultatie) - Gemeente Bergen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Elektrotechnisch onderhoud en/of vervanging aan de bruggen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0016 culturele affichage - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie gegunde opdracht Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening via Dynamisch Aankoop Systeem Werken in Gelderland - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie taxi afhandelaar Eindhoven Airport N.V. - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2026 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Communicatiediensten voor het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg, gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Vervangen bomen gemeente Sint Anthonis - Gemeente Sint Anthonis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding: Europese Aanbesteding ICT-oplossing voor uitvoeringsondersteuning van de processen voor "Vergunning verlenen, Toezicht houden en Handhaving" - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medewerker Bouwtoezicht en Handhaving (36-40 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp Crisis - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering twee veegmachines gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Operationele Dienstvoertuigen 2.0 - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele systemen en Narrowcasting t.b.v. o.a. OV Service en Tickets Winkels - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maatwerkdiensten Wmo Sociaal Domein Limburg-Noord 2022 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Elektrotechnisch Materiaal - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Bouw kindcentrum Hoogezand-West - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding verkeersborden en aanverwante artikelen - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw gemaal Pannerling - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Civieltechnische en...
Lees verder

Wmo-vervoer 1 april 2021 - 31 maart 2023 (2024, 2025) - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gezinshuizen - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulpmiddelen WMO 2021 - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opgroeiproblematiek jonge kind en Ernstig meervoudige beperking - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak van Kantoorlocaties 2021 - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Vervangen van het beluchtingssysteem rwzi Apeldoorn - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

In Service Conformity testen - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31163492 5 Onderzoeken TB3 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0393 Vernieuwingsopgave kademuren Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Operationele Lease Wagenpark - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022 - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warmteleverancier Planetenbuurt - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Selectie Design & Build partner nieuwbouw sporthal de Drait te Drachten - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctionals en reproductiediensten - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Collectief warmtesysteem Laakhavens te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderzoeksopdracht, Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering substraten, gemeente Apeldoorn, 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Casuscoördinator multiproblematiek - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Planner projecten én capaciteit - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het aanbrengen, onderhouden en ontwikkelen van de verhardingsfunctie in de gemeente Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

31163425 Herberekening betonnen t-liggers - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

N.V. Nederlandse Gasunie: European Tendering Liability - Additional limit - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31163425 Herzien Herberekening betonnen t-liggers - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding inzake Realisatie dependance Conservatorium van Amsterdam (herontwikkeling Convict & Kapel) - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

31165336: Planfase Verkeersbrug Dordrecht - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

19416 Maatregelen Brandveiligheid Legering en Overige Gebouwen te CARIB - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vaktherapie Lokaal - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Participatie - begeleiding individueel Limburg Noord 2021 Open House - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Participatie - begeleiding collectief Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van pipetten en bijbehorende pipetpunten - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Financieel informatiesysteem - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324...
Lees verder

Juridische advisering en Rechtskundige diensten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomsten Ingenieursdiensten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening voorliggend veld - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Reinigen van gemalen en bezinkvoorzieningen Amersfoort - ROVA Activa Beheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Werving en beheer jongerenadviescommissie - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

17930 | Realisatie Inhuizing OM in het St. Annadal te Maastricht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Schouderprotheses - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Deurne 2021-2025 - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Senior Communicatieadviseur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Servicedesk medewerker - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Adviseur Omgeving Waterketen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Coördinator Management Ondersteuning - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning betrokkenen bij het (gemeentelijk) onderwijsachterstandenbeleid - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding architect gemeentehuis Rheden - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Aanbesteding installatieadviseur gemeentehuis Rheden - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder