donderdag 18 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur Senior Technisch Specialist - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatie gemeentelijke heffingen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialist E-suite - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ervaren verkeerskundig ontwerper Delfshaven - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

87219928900 - Maatwerk uniformkleding KMD - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Housing datacenter - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

PD002982 MAA 66kV Noordring Maasvlakte -- Kabels + aanvullende diensten - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Levering Leidingbuigmachine - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Nieuwbouw Attendiz VSO Bandoengstraat Hengelo - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 |...
Lees verder

Geotechnische diensten - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Eikenprocessierupsbestrijding Zeewolde - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reis & verblijf buitenland (boeken van vliegtickets, hotelovernachtingen en autohuur buitenland) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

PCR Testen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Sportkleding, sportschoenen en sportartikelen tbv Justitiabelen van DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Scanoplossing parkeervoorzieningen gemeente Veendendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Overige...
Lees verder

Marktconsultatie doorontwikkeling Centrale Distributielaag (CDL) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meervoudig Onderhandse Procedure E-afspraak - UWV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maatschappelijk verantwoord inkopen bij Reliningsprojecten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation: 2D neutron detector system for a SANS instrument - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

AT-2021-05: Project Verkenning Bereikbaarheid Ameland 2030 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging tot gebruik onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en reparatie aan ondergrondse, bovengrondse en afzetcontainers - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering Zero Residual spuiten en naalden achteraf - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst leaseauto's - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch mechanische werkzaamheden en aanverwante dienstverlening - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding Interventiemateriaal Cardiologie - Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals ROC Nijmegen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Online Producten en Diensten FDMG - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ontwerpen, leveren, plaatsen, onderhouden (SLA), verwijderen en in opslag houden van winterdecoratie ten behoeve van winkelcentrum Hoog Catharijne (2020) - Hoog Catharijne Mall of the Netherlands B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

inhuur vakspecialist groen, inhuur machines groenonderhoud en delven en dichten graven - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Online Producten en Diensten Reed Business B.V. - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Senior Inspecteur/Monsternemer Afvalwater (1 fte), vanaf maart 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market consultation: Cryo-free dilution fridge for Andersen lab - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Online Producten en Diensten Stichting Nederlands Normalisatie Instituut - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

openstelling "Open House" Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Acceptant Circulaire Materialenbank - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele middelen Provinciale Staten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU SILFO - Netwerkcomponenten - Stichting Lokaal en Internationaal Funderend Onderwijs (SILFO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerving Information Security Management System (ISMS) ten behoeve van de Radboud Universiteit - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

N007 - CRM-systeem - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Online Producten en Diensten Uitgeverij Paris B.V. - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Applicatiebeheer Cluster Sociaal - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Radiologie Interventie Stents - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van IRIS - Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur sporenkranen eventueel i.c.m. machinisten - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Openbare Aanbestedingsprocedure Voeding en aanverwante producten van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Straatreiniging en onkruidbeheersing op verhardingen - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Delivery of Autotrack Antenna System - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats...
Lees verder

Europees niet-openbare aanbesteding Raamovereenkomst ingenieursdiensten - Gemeente Meppel - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering boeketten en bloemstukken 2021 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud & Renovatie Openbare Verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2021-2025 - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Bouwkundige adviesdiensten monumenten - (Nationaal) Restauratiefonds
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. gemeente Meppel - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afvalverwerking Hotelschool Den Haag - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenparkverzekering W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheid) - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectmedewerker programma Natuurimpulsen 2021-2022 Brabant - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Betaalprovider voor e-commerce diensten - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: | CPV: Diensten op het gebied van...
Lees verder

(deel)Projectleider programma Natuurimpulsen 2021-2022 Brabant (1) - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(deel)Projectleider programma Natuurimpulsen 2021-2022 Brabant - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gevelreclame en buitenbewegwijzering - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Week in Beeld - gemeentenieuws - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Klimaatkarren - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo en Jeugdwet diensten - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Groothandel Geneesmiddelen - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering autoladders - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder