woensdag 17 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Transferium de Punt - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stalen Gas- en Boorbuizen alsmede stalen lashulpstukken - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BZK - EA - Leefbaarometer 2020 - 2024 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, service en onderhoud/kalibratie van technische apparatuur - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Document Management Systeem- Record Management - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveringen en Services ICT-hardware - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

1-D-17535-20: Het beste advocatenkantoor voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele Middelen - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior projectcontroller EFRO - Kansen voor West - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Payroll & Uitzenden P&O Netwerk Arnhem-Ede-Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager Gebiedsbeheer Sector Openbare Werken - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ervaren financieel-economische projectondersteuner - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Gemini College en Sportzaal - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

FACS Flowcytometer onderhoud - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst beheersing eikenprocessierups - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

GO Beschoeiing Geldersediep - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzet externe vergaderlocaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

E159 ROVK Oppervlakbehandelingen & Markeringen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud kolk- en huisaansluitingen, aanleg en vervangen afwateringspunten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Geotechnical Soil Investigations for the IJmuiden Ver Wind Farm Zone (IJVWFZ) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Garanties van Oorsprong collectief S3H - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het boren van winputten - Oasen N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2021...
Lees verder

22921 | Raamovereenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opervlaktewater - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021...
Lees verder

Strategisch Adviseur Organisatieontwikkeling - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

15330 - Vervangen binnenbeveiliging in PI Hoogvliet te Rotterdam - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

IT Gebruikershardware - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

OLP ASKO scholen i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - ASKO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Erns-ELISA testen voor de Klassieke Varkenspest - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Vaccins...
Lees verder

Vermogensschade - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie realisatie en exploitatie camperplaatsen Sas van Gent - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341,...
Lees verder

Vooraankondiging "Applicaties en periferie BghU: belastingapplicatie, waarderingsapplicatie, BAG-Geo en FrontOffice" - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Adviseur Wet Bibob - directie Veiligheid - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Vertaaldiensten - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Harkrooster - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Stratum 2021 t/m 2024" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud bomen - Gemeente Goirle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Stichting Waternet - EU aanbesteding glasbewassing - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stedenbouwkundige supervisor MAAK.Zaanstad Centrum - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Overeenkomst voor gebruik en onderhoud t.b.v. ArcGIS-software Esri Nederland B.V. - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Woensel Noord 2 2021 t/m 2024" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Media bureau('s) voor traditionele en digitale/nieuwe media - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Interventiediensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Schuldhulpverlening gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Schuldhulpverlening gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Strijp 2 2021 t/m 2024" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Leveren en implementeren van een studentinformatiesysteem (SIS) gebaseerd op SaaS - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Archief (onttrekken, verhuizen, opslaan en beheren van het papieren archief) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Zaak- en objectgerichte VTH oplossing met DMS/RMA functionaliteit - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

eHRM - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmedewerker ecologie programma Natuurimpulsen 2021-2022 Brabant - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering medische gebruiksartikelen en disposables - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderdelen netwerkinfrastructuur - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie mbt de levering, installatie en onderhoud van trapliften - Gemeente Hoogeveen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Trapliften
Lees verder

31160353: Baggeren werkhavens Oosterscheldekering (OSK) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

primaire en secundaire Montage EBS Noord en Zuid betreffende Modulaire bouw / E-House - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Uitwerking Sport, Bosstraat Soest (aanleg en renovatie sportvelden) - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17064 | Dakrenovatie en plaatsing van PV-panelen op de daken van de PI te Dordrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Landstede Groep - Landstede Groep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf; ontwikkeling Bostatlas Weer en Klimaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Stedelijk Subsidiesysteem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meubilair - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Offshore pipeline for Porthos - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

"Actieve verwerving van vastgoed inzake de Wet Voorkeursrecht Gemeente aan de Koninginneweg-Oost te Hilversum” - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Vervang AV apparatuur Raadszaal en werkcafe - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sloop t.b.v. nieuwbouw en verbouw Henry Dunantweg Alphen aan den Rijn - Stichting Scala College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Omgevingsmanager ROM (24-32 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meubilair - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder