dinsdag 16 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Beheer en ontwikkeling Data - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UX Designer - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

BI Specialist- ETL - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaak, vloeronderhoud en glasbewassingsdiensten - Kerobei, Stichting voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs in de Gemeenten Beesel, Maasbree en Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reinigen van monumenten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Aanvullende werkzaamheden rond speelplaatsen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Enterprise IT Supportovereenkomsten - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur ICT Personeel - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager Tozo-Tonk - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-W-20087-20: Riool- en spoorvernieuwing Katendrechtse Lagedijk e.o. Fase 2 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering brandstof Veren GVB - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Telecommunicatiediensten voor Kantoorautomatisering en Netwerkdienstverlening - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Softwarebroker - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaken en lakken gedenk monumenten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek permanent entertainment park - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

17507 Modernisering kantoorverdiepingen gerechtsgebouw Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Plotters en toebehoren - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Delen en toebehoren van...
Lees verder

Gemeente Epe - Europees openbare aanbesteding Audiovisuele middelen - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22, Veluwe NL221,...
Lees verder

22666 Adviesopdracht Kustwacht Den Helder MOC & UTT - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Bodegraven (DIG-11991) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021...
Lees verder

Bestek 2018-19; Woonrijp maken De Streek fase 3 - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2021...
Lees verder

Zelfstandig wonen training - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - SaaS dienst personeelsplanningsysteem - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Stedelijk bestek maaien - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Hoog Specialistische Jeugdhulp inclusief SJSO - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulaire RWZI Terwolde - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van ICT hardware/middelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Warmtebeeldcamera's en toebehoren - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hulpmiddelen WMO 2021 - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren van Videobeelden ten behoeven van verkeersinformatie - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wonen en begeleiden ex-gedetineerde - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wasserij diensten - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kringloopactiviteiten huishoudelijk afval gemeente Amersfoort - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderzoek grensoverschrijdend belang en marktconsultatie ten behoeve van integriteitsonderzoeken - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoeren van onderzoek
Lees verder

Raamovereenkomst Jack, Softshell, diverse uitvoeringen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House: Hulp bij het huishouden - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Proces analist/business analist e-Suite - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Telecommunicatiediensten - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering, implementatie en migratie Integratievoorziening, gemeente Apeldoorn, 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Medior projectleider realisatie (vastgoed) gebiedsontwikkeling - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering medewerkers Groen, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel Specialist - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Functioneel beheerder - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding inzake Realisatie dependance Conservatorium van Amsterdam (herontwikkeling Convict & Kapel) - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021...
Lees verder

Architectenselectie omvorming zwembad de Tongelreep (2) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur personeel - Stichting Proloog voor primair openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Collectief Wmo vervoer de Dienst Noardwest Fryslân - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Digitaliseren Archiefstukken - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo Beschermd Wonen Zuid-Hollandse Eilanden - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Realisatiepartner Westpoort - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de gemeentewerf en afvalbrengstation Gemeente Noordenveld - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanpassingen aan de biogasinstallatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Public Affairs ondersteuning Duitsland - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

WAN-verbindingen - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Applicatie Schulddienstverlening - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoudswerkzaamheden aan klimaatinstallaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering Materieel Gladheidsbestrijding - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Online dienstverlening - Stichting Vilans
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ervaren projectondersteuner - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Evaluation and quality assurance platform - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Evaluation and quality assurance platform - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering sportinrichting sporthal de Drait - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Friesland NL126 |...
Lees verder

Assistent Projectleider OV, MIRT-verkenning Oeververbindingen - SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Gerechtsgebouw Almelo - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Juridisch adviseur - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Zaan Primair - Meubilair - Stichting Zaan Primair voor Openbaar Primair en(Voorgezet) Speciaal Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW EA Inburgeringsexamens - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brongasafzuigingen en luchtcompressoren - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Tankautospuiten - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Werkplekapparatuur en aanverwante dienstverlening - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

DAS Afwateringsgoten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Industrieel reinigen - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tankautospuiten - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitvoering Gladheidsbestrijding - gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA sportinventaris en onderhoud - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: WMO Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Marktconsultatie: WMO Rotterdam Deel 2 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Marktconsultatie: WMO Rotterdam Deel 3 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Leerlingenvervoer v.a. schooljaar 2021/2022 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Best Value aanbesteding Geïntegreerd SaaS systeem voor HR (inclusief payroll) en F&C - RDW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder