zaterdag 13 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Beschermd Wonen 2022 voor Noord- en Midden-Limburg - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Learning Management System (LMS) NHL Stenden Hogeschool - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Wiellaadschop - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0006 Nieuwbouw Sporthal Elzenhagen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verkoop en (her)ontwikkeling Bosstraat 1 Moergestel - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Vervanging en aanschaf grootkeukenapparatuur en kleine grootkeukenprojecten - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Enquete en onderhoud vestigingenregister overig Zuid-Holland 2020 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur agrarisch personeel Unifarm - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Multifunctionele Printers - Stichting Orion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie - Collectieve Arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reinigen vrijverval riool 2021-2024 Langedijk en Heerhugowaard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Technische controle- en...
Lees verder

Levering 42 Radio Test Set Communication Handhelds (Portable) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zwem- en gymvervoer - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Zonova - Bijlmerhorst, Polsstok en Bredeschool DE - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Uitbreiding klantreis verduurzaming woningen inwoners van Gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Respondentenbureaus - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trainee Jurist - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanleg duurzame oevers en bijkomende werken in de Noordoostpolder, Klutentocht en Klutendwarstocht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hardware- Voila - Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider Zuidwestelijke Delta - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteampartner Renovatie mbo-vakschool Nimeto Utrecht - Nimeto Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Montfoort - KC Montfoort - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Parkeerdrukregistratie - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Verzorgen trainingen van SDGP-partners/RVO-projectadviseurs/Beleidsadviseurs van Ministerie van Buitenlandse Zaken - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Accountancy Vught Boekjaar 2021-2026 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering Eigenrisicodragerschap Ziektewet - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding 'Dagvers en convenience t.b.v. klinische patienten' - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom specifiek ziekenhuisafval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering Aardgas 2024-2026 Consortium Leiden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf tractor met grenadier - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Atomic Force Microscope - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van Hardware - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud civiele kunstwerken - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur, beheer en advies voor OBIS Software Fabriek - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europees niet-openbare aanbesteding Raamovereenkomst ingenieursdiensten - Gemeente Meppel - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND...
Lees verder

Ministerie van Financien - Marktconsultatie Project Flex II Broker voor technisch en specialistisch advies - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor technische...
Lees verder

Kantoorartikelen INOB - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Outsourcing Generieke IT-Infrastructuur - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van ICT hardware Atlas College voor het onderwijs - Stichting Atlas College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Pan-European cost efficiency benchmarking of gas and electricity transmission system operators (TCB21) - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Kaag en Braassem - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud mechanische riolering gemeente Cranendonck - Gemeente Cranendonck
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van energiebesparende maatregelen - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

EA Leermiddelen PO SIVON - Coƶperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation - Audio visual - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Audiovisuele materialen
Lees verder

Vaccinatie medewerker Goeree-Overflakkee, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Routevervoer Walcheren - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Extra inhuur personeel buitendienst - Werkorganisatie Druten Wijchen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering Elektriciteit 2024-2026 Consortium Leiden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tender 4A: Pleegzorg, Verblijf Ontwikkelingsgericht en Intensief Specialistisch Zuid-Limburg 2021 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2021-06: Marktconsultatie ZD B Sluizen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Sarkon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie - gunning opdracht inzake Topdesk migratie - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

SURF Externe Inhuur - SURF B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planapplicatie Omgevingswet gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kantoorartikelen en Papier KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beademingsmachine of ventilator - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EUROPESE AANBESTEDING ICT HARDWARE EN TOUCHSCREENS - Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel (SKIPOV)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

EA Kantoorartikelen en Bedrijfsmiddelen - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning 2021 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaarwegtraject 1 Delftse Schie, Groot onderhoud oevers en waterbodems - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf; Legged Robot - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Digitale toetssoftware - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verzorging cateringvoorzieningen Wolfert van Borselen scholengroep - Stichting BOOR
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

MS Dynamics diensten en beheer - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 4: Marktconsultatie woonzorglandschap GGZ/VB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

WMO Rotterdam Deel 5: Consultatie resultaatgebieden (schriftelijke consultatie en verdiepingssessie) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Software voor cursusevaluatie - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geluids- en lichtinstallaties Nationaal Muziek Kwartier - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien van watergangen en bijkomende werken in het landelijke gebied van de Noordoostpolder - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder