donderdag 11 februari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Verwerving Meetapparatuur - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NOB - Vleugelpark (vleugels en piano) - Nationale Opera & Ballet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Besloten busvervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten ODRU - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Design and build of an economic replication model of telecommunications networks in the Netherlands - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leiderschapsontwikkeling en Teamontwikkeling (LTO) - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst voor Calamiteiteninzet gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

39.2020 Interim manager V&C - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Adviseur Vastgoed en Logistiek - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accelerator - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulair Cultuurcluster Berlijnplein - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2021...
Lees verder

Uitzenden en detacheren Horecapersoneel team Sport - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van ICT hardware/middelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Maaien gazons - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Vervangen minicontainers - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud 6x motorspuitaanhanger groot vermogen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele middelen en narrowcasting - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BZ EA Prestation de services de nettoyage et de lavage de vitres - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie "Zaak/DMS/KCC/Integratieplatform" - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU Summa - Architect inpassingstraject R2 - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sportinstallaties, -toestellen en/of materialen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

NU Summa - Projectleider inpassingtraject R2 - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Realisatie Nieuwegein City - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021...
Lees verder

Vaktherapie Lokaal - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

HVC-Sludge drying installation Alkmaar - N.V. HVC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2021...
Lees verder

Raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Touchscreens en toebehoren - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MOA - Bedrijfskleding - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering LED-verlichting en aanverwante diensten - Stichting Beheer Kindcentra
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bemoeizorg Noord- en Midden Limburg 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2020-02: Marktconsultatie ten behoeve van de voorbereiding aanbesteding project VenR incl. Meerjarig Onderhoud Roertunnel en tunnel Swalmen (A73) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

Geautomatiseerd Informatiesysteem: Finance, CRM, Projecten en P&O en aanverwante diensten - Driestar educatief
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom matrassen - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie inspectie persleiding Brielse Meer leiding - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventie OGGZ Noord- en Midden-Limburg 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

integraal ontwerpteam Open Club Klimmen - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Drukwerk - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering IJmond (gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen) - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur VKAM functionaris - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Toezichthouder - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering IJmond (gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen) - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontmanteling hennepkwekerijen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Online Producten en Diensten LexisNexis - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding zaaksysteem - Gemeente Nieuwkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering, installatie en instandhouding PV panelen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Veendam & Pekela - Europese aanbesteding Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud & Glasbewassing - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Generieke ICT-Dienstverlening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ECOpark Gouda - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2021...
Lees verder

Online woordenboeken Van Dale Online - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanpassingen aan de biogasinstallatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Cateringkleding Paresto - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Online Producten en Diensten Boomportaal - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

System Integrator - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bewakings- en...
Lees verder

31163201 Areaaldossier + toestandsonderzoek A6 Lelystad - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Online Producten en Diensten Fiscaal up to Date - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Online Producten en Diensten Uitgeverij Den Hollander B.V. - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Medewerker vaccinatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS KM nadere uitvraag - Projectengineer - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhoud van Parkeerautomaten - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen op locatie bij de Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats...
Lees verder

Catering gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

NU Curio U019 - Business projectmanager - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatie Afvalinzameling - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Vormgevings- en communicatiediensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House - Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justieel kader regio Haaglanden 2020-2024 - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2027 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raadsinformatie- en Vergadersysteem (RIS) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Internationale Treindiensten in Open Toegang - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A0-reclamedisplays - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Communicatieadvies - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reclame- en marketingdiensten
Lees verder

Maatschappelijke Opvang Noord- en Midden Limburg 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hoofdweg Waverveen Groot asfaltonderhoud 2021 - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021...
Lees verder

e-HRM applicatie - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-02-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder