woensdag 10 februari 2021

Meer EU-coördinatie in Covid-19 aanpak is bittere noodzaak

Meer EU-coördinatie in Covid-19 aanpak is bittere noodzaak
De 27 EU-lidstaten moeten niet opnieuw een reeks ongecoördineerde lock-down maatregelen en beperkingen van het vrij verkeer invoeren.
Lees verder