donderdag 4 februari 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief gevolgen controversieel verklaren mijnbouw in Waddengebied

Kamerbrief gevolgen controversieel verklaren mijnbouw in Waddengebied
Minister Van 't Wout schrijft een brief over het verzoek om inzicht in de gevolgen van het controversieel verklaren van mijnbouw in Waddengebied.
Lees verder

Kamerbrief over Routekaart zon op water
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over de routekaart zon op water. De routekaart beschrijft kansen en risico's van zonne-energie op water in Nederland.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030
Minister Van 't Wout beantwoordt Kamervragen over het bericht 'EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij rapport Toekomstagenda Groningen
Minister Ollongren biedt het rapport 'Toekomstagenda Groningen' aan. Hiermee gaan het Rijk en de regio Groningen een langjarig partnerschap aan op onderwerpen als woningbouw, energietransitie en regionale economie.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij derde Incidentele suppletoire begroting EZK 2021
Minister Van 't Wout biedt de derde incidentele suppletoire begroting 2021 aan over aanvullende uitgaven vanwege COVID-19 van het ministerie van OCW. Het gaat om extra middelen voor de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.
Lees verder

Derde Incidentele Suppletoire Begroting EZK 2021 (2)
Memorie van Toelichting.
Lees verder

Derde Incidentele Suppletoire Begroting EZK 2021
Voorstel van wet.
Lees verder

Uitstelbericht op Kamervragen over het opkopen van zonneparken door buitenlandse investeerders
Minister Van 't Wout laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over het opkopen van zonneparken door buitenlandse investeerders niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Hij streeft ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen uit schriftelijk overleg Ruimtevaart en innovatie
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over ruimtevaart en innovatie.
Lees verder