donderdag 25 februari 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Risicokapitaal in de Vroege Fase (Onbenut potentieel verzilveren)

Risicokapitaal in de Vroege Fase (Onbenut potentieel verzilveren)
Verkenning naar de Nederlandse markt voor durfkapitaal in de vroege fase.
Lees verder

Mkb-financiering in Nederland
Een verkenning naar de mogelijke invloed van de zekerhedenpraktijk op de toegang tot vervolgfinanciering.
Lees verder

Financieringsmonitor 2021
In deze editie van de Financieringsmonitor is ook stilgestaan bij de gevolgen van corona voor bedrijven en in het bijzonder voor de externe financiering van bedrijven. Bedrijven zagen de gevolgen van het coronavirus als de grootste uitdaging in de periode juli 2019 tot juli 2020.
Lees verder

Risicokapitaal in de Vroege Fase (Landenfactsheets)
Risicokapitaal in de Vroege Fase (Landenfactsheets).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Tijdelijke wet Groningen
Minister Van 't Wout beantwoordt Kamervragen die zijn gesteld tijdens de wetsbehandeling van de wijziging van de Tijdelijke wet Groningen van 10 februari.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over uitrol 5G
Staatssecretaris Keijzer meldt dat de antwoorden op vragen over de uitrol van 5G later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten
Minister Van 't Wout en staatssecretaris Keijzer informeren de Tweede Kamer over wijzigingen naar aanleiding van de recente verruiming van de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen die zijn gesteld in het Schriftelijk Overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 februari.
Lees verder

Kamerbrief reactie op KIVI-rapport energievoorziening
Minister Van 't Wout reageert op het rapport van het KIVI over de Nederlandse energievoorziening in 2050. KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland.
Lees verder